Съветник от Благоевград е осъден във ВАС заради конфликт на интереси

Снимка: Infomreja.bg

Бисер Стойчев е гласувал решения в ОбС, засягащи пряко интересите му

С три решения на Върховния административен съд (ВАС) са окончателно потвърдени решения за установяване на конфликт на интереси, постановени от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Със свое решение ВАС е потвърдил като обосновано и законосъобразно решението на Административен съд – Благоевград и на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на Бисер Стойчев в качеството му на общински съветник в Общински съвет Благоевград за гласуване на две решения на Общинския съвет в частен интерес – за изграждането на инженерна инфраструктура, която облагодетелства притежавани от него и съпругата му имоти. Това са гласувания за разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета за външно електрозахранване и площадков водопровод и за одобряване на ПУП-ПП за външно електрозахранване и площадков водопровод като новата инженерна инфраструктура

 „Съдът е извел обосновани изводи на доказателствата от фактическа страна , че Стойчев като съсобственик със съпругата си на имот, засягащ се положително от решенията на общинския съвет е реализирал облага, тъй като устройственото положение на имотите се подобрява с достъпа до електричество и централен водопровод. Качеството на Стойчев – общински съветник в Общински съвет Благоевград го задължава да не взема участие при вземането на решения в своя полза и по отношение на свързани с него лица, каквато е съпругата му.“, се казва в решението на ВАС, съобщават от институцията.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d

FACEBOOK