Съветниците в Благоевград разглеждат 44 точки от дневния ред на заседание

Снимка: ОбС

Съветниците гласуват предложено изменение на бюджета

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 29 октомври.

Председателският съвет проведе днес заседание, на което бе приет дневен ред от  44  точки. Те ще бъдат разглеждани на предстоящата сесия.

Общинските съветници ще заседават при строго спазване изискванията на здравните власти. 

В дневния ред е включено питане, отправено към кмета, от ПП ГЕРБ.

Ще се обсъжда и предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.

Съветниците гласуват и за предложено изменение на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за 2021 година.

В дневния ред ще бъде обсъдена и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 година на постъпленията от местни проходи и на разходите за местни дейности.

Съветниците разглеждат още:

Предложение за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград. 

Провеждане на процедура по избор на обществен посредник на територията на Община Благоевград към Общински съвет Благоевград, относно приемане Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Благоевград. 

Осигуряване на собствено финансиране от Община Благоевград за изграждане на физкултурен салон към Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“.

Финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

Учредяване на Еднолично общинско дружество с ограничена отговорност ,,АРТ СТЕЙДЖ ЕНД ФЕСТ” ЕООД.    

Предоставяне управлението, стопанисването, контрола и поддръжката на „подземен гараж в подплощадното пространство на пл. „Г. Измирлиев“.

Откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти.

Откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламно-информационни елементи тип билборд с размери 3 х 4 м.

Обявяване на  публичен търг с явно наддаване за продажба на 4 общински жилища.

    

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5