Със 7 милиона лева обновяват Дома на културата в Гоце Делчев

Снимка: Infomreja.bg

Напът е да се сбъдне една мечта на гоцеделчевци

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез който ще бъде изпълнен проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“. Проектът е включен в одобрената Инвестиционна програма на община Гоце Делчев по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. (ОПРР) като част от изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г. на град Гоце Делчев

Общият бюджет на проекта е в размер на 6 998 932,30 лева, от които 4 813 260 лева са безвъзмездна финансова помощ, а 2 185 672.30 лева са осигурени от общината чрез финансов инструмент. Общата продължителност на проекта е 29 месеца.

Проектът включва изпълнение на строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане за цялостно обновяване и модернизация на Дома  на културата в град Гоце Делчев. Ще се извърши цялостно външно и вътрешно обновяване на сградата, включително и прилежащото и дворно пространство, въвеждане на енергоспестяващи мерки, осигуряване на достъпна архитектурна среда до помещенията и залите в сградата, изцяло обновяване на системи за озвучаване, осветление, сцена и др., обновяване на интериора в основната зала, малката зала и всички останали помещения на сградата.

След подписването на договора предстои провеждането на процедура за избор на изпълнител.

След обновяването на Градския парк, болницата, училища и детски градини, улици в града и селата, това е поредният голям инфраструктурен проект,  разработен и спечелен от община Гоце Делчев. Той ще осигури много добри възможности за провеждане на културни и обществени прояви в града.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g