Стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече“

снимка: infomreja.bg, архив

От 15 октомври във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по проекта „Аз мога повече“. Всички необходими формуляри са актуализирани и са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта.

Възможност да кандидатства за обучение по професионална квалификация, дигитални компетентности и обучения по чужд език ще има всяко лице, което работи на трудов договор или е самонаето. Подаването се извършва в бюрото по труда по местоживеене или по месторабота за една от двете ключови компетентности: да получи ваучер за дигитална компетентност или да кандидатства за ваучер, с който да премине обучение от три нива по чужд език от минимум 300 часа, в обучителна организация по свое желание.

По проекта няма да се допускат обучения, свързани с обществена сигурност и безопасност, религия, селско, горско и рибно стопанство и услуги за дома. От схемата няма да имат възможност да се възползват  заетите на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, поради наличието на други програми, които финансират обучения в съответните сектори.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa