Славов настоява за проверка по случая "Коцев", нарече ситуацията "кризисна"

Снимка: Infomreja.bg

Ще понесат ли дисциплинарна отговорност Борислав Сарафов и Илиана Кирилова?

Да се извърши пълна, обективна и всестранна проверка на твърдяните факти и обстоятелства за оказван натиск върху главния секретар на МВР Живко Коцев да подаде оставка.

За това настоява министър Атанас Славов в искане до Висшия прокурорски съвет (ВПС), Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) и председателстващата Общото събрание на ВСС и ВПС съдия Галина Захарова.

Искането се основава на получено в Министерството на правосъдието писмо от премиера Николай Денков, в което „се съдържа информация и се сочат обстоятелства за осъществено нарушение на служебните задължения от административни ръководители в Прокуратурата на Република България“.

Конкретно доц. д-р Славов цитира заявеното от Живко Коцев в доклад до премиера Денков, че на 3 април му е оказан психологически натиск да подаде оставка от заеманата длъжност като главен секретар на МВР. Натискът, според Коцев, е бил упражнен от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, с участието на административния ръководител на СГП прокурор Илиана Кирилова, в присъствието на нейния заместник Христо Кръстев и на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев.

За да се установят всички факти и обстоятелства, както и дали посочените административни ръководители в прокуратурата са извършили тежко дисциплинарно нарушение, е необходимо да се отговори на пет въпроса, заявява министърът на правосъдието. А именно:

1. Проведена ли е твърдяната среща на 3 април т.г. с изброените участници в нея?

2. Ако се е състояла, каква е била целта и защо представителите на всички тези институции съвместно провеждат срещи с главния секретар на МВР? В изпълнение на кое тяхно законово правомощие и въз основа на кое правно основание е проведена срещата?

3. На какво правно основание и в какво качество и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов лично е присъствал на тази среща и какви разпореждания са дадени, при положение, че според последните изменения на Конституцията главният прокурор е единствено пряк административен ръководител само на Върховната прокуратура (чл. 126, ал. 2 КРБ), има само представителни функции спрямо цялата прокуратура и няма право да се намесва или разпорежда пряко по отношение на висящи досъдебни производства в долустоящите прокуратури.

4. Кой е организирал и координирал участието на всички цитирани в срещата, замесени ли са трети лица, включително действащи политици?

5. Оказвани ли са натиск и/или принуда върху Коцев и ако да, с каква цел?

Ако посочените факти се потвърдят, да се пристъпи към производство по реализиране на дисциплинарна отговорност за извършено тежко нарушение на служебните задължения, както и на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, настоява министърът на правосъдието.

„Считам, че провеждането на такава среща на прокурори, заемащи висши длъжности в ПРБ с главния секретар на МВР и с председателя на КПК, за оказване на натиск за подаване на оставка и освобождаване на заеманата длъжност, като условие да не бъде привлечен към наказателна отговорност, е недопустимо и извън установения правов и институционален ред за взаимодействие на властите и упражняване на техните функции“, се казва с искането на министъра.

Атанас Славов настоява също да се свика Общо събрание на ВСС и ВПС „за обсъждане на създалата се кризисна ситуация и на възможни общи институционални решения за нейното преодоляване“.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d

FACEBOOK

//