Ръст на привлечените евросредства в Пиринско в края на 2020 г.

Снимка: ОИЦ-Благоевград

1 315 777 482 лв. са договорени по проекти от началото на програмния период

1 315 777 482 лв. са договорени за изпълнението на проекти на територията на Благоевградска област от началото на програмния период до края на месец декември 2020 г. Сумата е с 15 488 480 лв. повече, в сравнение с последния отчетен период през ноември миналата година, сочи справка на Областен информационен център – Благоевград, представена по време на онлайн пресконференция днес.

Повече от половината от средствата, договорени като инвестиции в Пиринско, са за изграждането на АМ „Струма“. Дори и извън тях обаче средствата, привлечени за инвестиции в областта по останалите Оперативни програми, не са никак малко – 573 274 576 лв.

Най-много пари – над 210 млн. лв., са договорени по Програмата за развитие на селските райони. По тази програма до края на месец декември 2020 г. бенефициентите в областта са 613, като те са както юридически лица, земеделски стопанства и предприятия от хранително-вкусовата промишленост, така и земеделски производители като физически лица.

ОП „Околна среда“ е втората след ПРСР, предоставила най-крупните средства за развитие на региона. Общо по програмата се изпълняват 11 проекта на обща стойност 113 879 486 лв. 4 от тях са стартирали в последните 6 месеца на 2020 г.

По Програма „Региони в растеж“ в област Благоевград са договорени 112 932 146 лв. за изпълнението на 51 бр. проекти. 11 са новите проекти  за периода юли – декември 2020 г. на обща стойност 4 929 840 лв. Бенефициенти на програмата са основно големите общини в областта - Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански. Средствата се инвестират в благоустрояване на градска среда, обновяване на многофамилни жилищни сгради и образователна инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в редица обществени и административни сгради, изграждане на социална инфраструктура, реконструкция на улична мрежа и др.

Програмата за бизнеса - ОП „Иновации и конкурентоспособност“, в Благоевградска област инвестира близо 65 млн. лева за изпълнението на 1184  броя проекти. Само за последните месеци са сключени по-голямата част от тези договори – това са договорите по процедурата за подпомагане на микро и малки предприятия за преодоляване на последствията от Ковид – 1059 бр.

177 проекта на обща стойност малко над 40 млн. лв. се изпълняват на територията на Пиринско по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

С най-малки дялове по привлечени средства в област Благоевград са Програмата за морско дело и рибарство, ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“  и ОП „Добро управление“.

Към края на 2020 г., една четвърт от сключените договори по проекти вече са приключени успешно. Само 16 проекта в цялата област са прекратени по различни причини, като всички са в частния сектор.

По време на онлайн пресконференцията, експертите на ОИЦ – Благоевград представиха и отчет за дейността си през миналата 2020 г. Експертите на центъра продължават да работят в посока популяризиране на актуални възможности за финансиране на проекти от ЕСИФ, събиране, обобщаване и предоставяне на информация за изпълнението на Програмите в област Благоевград и подготовката на страната и региона за новия програмен период 2021 – 2027 г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd