Ремонт на ремонта: Подменят покрива на МУЦ-а в Благоевград

Снимка: Община Благоевград

По проект трябва да се поставят фотоволтаични панели, но преди това трябва да се ремонтира основата

Ремонтират покрива на Междуучилищния център по трудово обучение в Благоевград, заради течове. Ремонтът обаче е извънреден, тъй като в момента тече проект по санирането на сградата и поставянето на фотопанели на покрива, който обаче се оказва компрометиран.

Договорът с фирмата изпълнител е сключен за изпълнение на СМР за въвеждане на енергийно ефективни мерки в сграда публична общинска собственост във връзка с реализацията на проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“, който се изпълнява с безвъзмездна финансова помощ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Процедурата за избор на изпълнител за СМР на Междуучилищния център по трудово обучение е обявена и проведена в мандата на предходния кмет на общината. Обявена е от вр.и.д. кмет с Решение от 03.10.2023 г. и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в ЦАИС ЕОП на 6.10.2023 г. Предходното ръководство одобрява конкурсната документация, в която са определени критериите за избор на изпълнител – комплексна оценка, формирана от цена и срок за изпълнение. Назначена от тях комисия на 03.11.2023г. е отворила техническите, а на 22.11.2023 г. и ценовите предложения на участниците в конкурса и е изготвила комплексните оценки на кандидатите. На база на тази оценка е определена фирмата - изпълнител на поръчката - „Д4 Къмпани“ с оферта за 1 085 975 лв. без ДДС.

Междувременно на 11 октомври 2023 г. е обявена друга обществена поръчка за изграждане на Младежки център в непосредствена близост до сградата на Междуучилищния център и отново печели фирма „Д4 Къмпани“ с оферта 1 893 000 лв. без ДДС, с 60 хил. по-ниска цена от другата участвала фирма.

Договорът за изпълнение на мерките за енергийна ефективност на МУЦ-а с изпълнителя е подписан на 10.01.2024 г. и е на стойност 1 085 975 лв. без ДДС със срок за изпълнение м. април 2024 година.

В него е предвидено поставяне на фотоволтаични панели върху покрива на сградата. При проектирането е посочено, че състоянието на покрива е задоволително и може да издържи поставянето на панелите. При подготовка изпълнението на проекта в края на миналата година обаче експерти от Община Благоевград констатират, че покривът е компрометиран и спешно се налага възлагане на конструктивна оценка. Оценката е възложена и заключението ѝ е, че „Ремонтът на покрива на сградата е неотложен поради непрекъснат теч на дъждовни води от счупени и разместени керемиди. Това е довело до компрометирана и изгнила дъсчена обшивка, върху които лягат керемидите, а на места дори до образуване на „ями“ в покрива.“

Категорично ясно е, че върху покрив в такова състояние не е възможно да се изпълнят част от проектните дейности – поставянето на фотоволтаични панели.

Това налага спешни действия от страна на кметската администрация за решаване на проблема. Причината е, че през април 2024 г. изтича срокът за усвояване на средствата по проекта за енергийна ефективност на сградата по безвъзмездната финансова помощ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Ако средствата не бъдат усвоени, това може да доведе неизпълнението на договора и значителна финансова загуба за общината. Това налага спешен и ефективен ремонт на покрива, който трябва да завърши преди монтажа на фотоволтаичните панели.

На 15 януари 2024 година кметът Методи Байкушев посещава обекта, заедно със  зам.-кметът по строителство Светла Захариева и експерти от общинска администрация. На среща с представители на фирмата изпълнител са обсъдени възможностите и е постигнато съгласие тази фирма да извърши в спешен порядък наложителния допълнителен ремонт на покрива, така че да се гарантира завършването на целия проект в срок. Споразумението между Общината и фирмата е за стойност от 248 000 лв. без ДДС. Изричната уговорка е договорът да е без авансово плащане, поради силно затрудненото финансово състояние на Общината.    

Изпълнението на дейностите по ремонт на покрива от „Д4 Къмпани“ ще предотврати хаос на обекта и ще доведе до избягване дублиране на разходите от страна на възложителя. Не на последно място, не следва да се изключва и вероятността от отпадане на гаранционните срокове на изградената фотоволтаична електрическа централа, при възлагането на неотложните дейности на друг изпълнител, заявяват от Общината.

Кметът Методи Байкушев коментира и твърденията на две медии, че има връзка с фирмата изпълнител: „Абсолютно необосновано внушение за връзка с фирма, която е избрана за изпълнител от предишния кмет и с управителя на която се запознах едва преди няколко седмици в качеството ми на кмет, а той в качеството на избран от предишния кмет изпълнител. Строителните фирми правят много ДЗЗД-та и няма как участието в общо ДЗЗД от 2012 г. с една фирма да създава връзка с друга, с която има ново ДЗЗД 8 години по-късно. Аз самият нямам нищо общо с която и да било от фирмите и не познавам никого от тези фирми. С управителят на „Д4 Къмпани“ се запознах в края на 2023 г., когато проведохме координационна среща във връзка с предстоящото сключване на договора и изпълнението на проекта.“

На 22 април 2022 Община Благоевград спечели проект за енергийна ефективност на сградата.

Общата стойност на проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“ е 1 027 000,00 лв., 100% безвъзмездни финансови средства, а срокът за изпълнение е 24 месеца.

През юли 2023 поръчката бе прекратена установени съществени нарушения от страна на възложителя, свързани с методиката за оценка на офертите на участниците по отношение на показателя „Гаранционен срок“. Отново през възобновяване на поръчката, тя бе прекратена повторно през септември 2023.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za

FACEBOOK

//