Ректорът на Техническия университет в София сам си давал бонуси

Снимка: БГНЕС

Облагодетелствал се е в периода април - декември 2021 година

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество откри конфликт на интереси при ректора на Технически университет в София.

Производството срещу проф. Иван Кралов е започнало по сигнал.

Установено е, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е издавал заповеди за изплащане на парични възнаграждения на самия себе си в периода 07.04.2021 - 16.12.2021 г., като по този начин е действал в свой частен интерес.

Документите, с които е наредил допълнително материално стимулиране, допълнително възнаграждение и парични награди с различни основания, противоречат на разпоредбите по ЗПКОНПИ и практиката на Върховния административен съд - не се допуска самоконтрол, нито договаряне сам със себе си, нито осъществяването на каквато и да е част от аспектите по възникване и реализиране на търговско и облигационно правоотношение, при съчетаване на обществен и частен интерес в личността на един субект.

При утвърждаване на списъци с имена за парични награди, които включват и самия него, Кралов е следвало да си направи самоотвод, като уведоми органа по избора или назначаването, незабавно след възникване или узнаване на данни за наличие на частен интерес, посочват от Комисията.

Общият размер на наложената глоба и отнетата в полза на държавата материална облага е 29 765,04 лв.

Припомняме, през октомври 2019 г. общото събрание на ВУЗ-а избра за нов ректор проф. Иван Кралов след балотаж между него и проф. Любомир Димитров.

На 18 декември 2021 г. Върховният администрати.вен съд (ВАС) отмени избора на ректор на Техническия университет в София. /news.bg/

 

КОМЕНТАРИ

Ха-Ха14:07 - 07.10.2022
Със сигурност делото срещу ректора на Техническия университет ще приключи преди делото на ректорчето на Югозападния университет, което още не може да започне 2 години. А хитреца краде ли краде..
Код за сигурност, въведете кода 2cn