Размисли в деня, в който се навършват 80 години от разстрела Вапцаров

Снимка: oushirokalaka.com

Денят е 23 юли 2022 г. Училището е ОУ „Никола Й. Вапцаров“

Денят е 23 юли 2022 г. Училището е ОУ „Никола Й. Вапцаров“, селото е Широка лъка.

Просветната институция се намира в центъра на селото с необичаен адрес: ул. „Люлката“ № 2. Само по – любознателните разбират, че когато през 1937 г. родолюбивите широколъчани решават да построят нова сграда на училището, те избират най – хубавото място в центъра на селото – местността Люлката, където по празници се вият хора, а на Гергьовден се правят гергьовските люлки.

Предшественик на нашето училище е килийно училище, открито през далечната 1818 г., където първият учител Костадин Василев – Шоко „събрал дребните деца в Широка лъка и започнал да учителствува“.

От 04.06.2018 г. до 09.06.2018 г. дните бяха изпълнени с духовни събития за честване на 200 години просветно дело в Широка лъка: откриване на изложба „200 години просветно дело – началото“; разговор за духовността с проф. Ради Радичев – преподавател в Минно – геоложкия университет в гр. София, широколъчанин, краевед, с неоспорим принос за историята на нашето училище, автор на книгата „Широка лъка – 200 години просветно дело“; регионална конференция на тема „Първите просветни огнища в Родопите – в миналото и днес“, със съдействието на РУО на МОН – Смолян. В конференцията участваха следните училища: ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка – домакин, СУ „Антим I“, гр. Златоград, СУ „Васил Дечев“, гр. Чепеларе, ОУ „Цар Симеон I“, с. Павелско и ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян. На 08.06.2018 г. се състоя концерт на талантите от НУФИ „Широка лъка“. На 09.06.2018 г. беше тържественото честване, за което се говори и до днес. След богатата програма гостите разгледаха училището ни и „Златна книга на просветното дело в Широка лъка“, създадена специално за празничното честване по идея на Таня Марева – по това време директор на регионален исторически музей „Стою Шишков“, гр. Смолян. В „златната книга“ са записани имената на всички учители от 1818 г. до днес, имената на читалищните дейци / училище и читалище вървят заедно и до днес /, както и членовете на организационния комитет.

Днес нашето училище е от групата на „малките“ и защитени училища, на 204 години. Малкото училище не означава по – малко работа или по – ниско качество. Запазването на училището в село Широка лъка – символ на възрожденския дух и ценности, помага тук да се задържат останалите млади семейства.

Малкият брой ученици в класовете дава възможност да се работи персонално с всеки. Родителите казват, че нашето училище прилича на частно.

От създаването си досега  нашето училище пази ревностно посланията на предците си. Гордост за нас е собственият училищен химн, по музика и стихове на Тодор Мурджев – дългогодишен учител и директор на училището от близкото минало.

Училището днес: 

     ⮚ учим, празнуваме, мечтаем, откриваме света заедно;

     ⮚ от 2001 г. ОУ “Н. Й. Вапцаров” е член на Системата на асоциираните  към ЮНЕСКО училища;

     ⮚ квалифицирани и мотивирани учители;

     ⮚ успешно интегриране и социализиране на ученици от етнически малцинства и със специални образователни потребности;

     ⮚ сътрудничество с неправителствени организации;

     ⮚ дейности по проекти и национални програми;

     ⮚ собствена изложбена зала;

     ⮚ собствен химн;

     ⮚ издава вестник “Училищен звън”;

     ⮚ функционира училищен кабинет за ранна превенция за деца с личностни проблеми;

     ⮚ спортна зала;

     ⮚ богата библиотека;

     ⮚ съотношение дигитално устройство – ученик: 1 към 1;

     ⮚ традиции в празниците, участие в разнообразни състезания и конкурси;

     ⮚ прием на ученици в прогимназиален етап с интерес към музика и изобразително изкуство от страната, безплатно настаняване в ученическо общежитие „Широка лъка“. Възможност за продължаване на образованието след завършен седми клас в НУФИ „Широка лъка“ и други образователни институции;

     ⮚ целодневна организация на образователно – възпитателния процес.

  През 1949 г. нашето училище приема за патрон Никола Йонков Вапцаров – поетът на морето и машините.

Отново благодарим на нашите предци – учители и общественици за този избор!

 Няма случайни неща...

Името на поета и неговите стихове съм чула в детството си от моята майка. Никола Вапцаров е любимият й поет, той е и моят любим поет. Кои негови стихове съм запомнила от тогава – „Пролет“ и „Вяра“!

Идването ми в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, през 1985 г. беше съдбоносно, за което съм благодарна! 

Всяка учебна година на 7 декември имаме патронен празник, за който се готвим дълго, с много вълнение. На този ден звучат стихове на Никола Вапцаров, учениците ги рецитират наизуст. Всеки път се учудвам как тези „дигитални“ момчета и момичета рецитират с лекота стиховете на Вапцаров!

На една от външните стени на училищната сграда има пано „Майстор Манол“ на Щиляна Серезлиева. Легендата разказва, че прочутият майстор, затворен във висока кула, трябвало да си направи крила и да полети, за да се спаси. Така и станало...

Думи на майката на поета: „Целият живот на Кольо бе летене, за вървене нямаше време, а да пълзи не му е хрумвало. Да знаете колко много той искаше да лети!“

Днес, ние, учителите от ОУ „Никола Й. Вапцаров“, искаме да предадем на нашите ученици стремежа за летене!

 Маруся Бочукова - директор, с. Широка лъка

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g