Първата нова линейка по проект на МЗ пристигна в Благоевград

Една от общо 400-те линейки по проект за модернизация на спешната помощ вече е оборудва и използвана от ЦСМП-Благоевград.

Вчера спешният автомобил пристигна в града, а от днес е подготвен за работа.

Сагата с новите линейки започна още през 2017 година.

Тогава д-р Красимир Михайлов – началник на ЦСМП – Благоевград, призна, че над 95 процента от санитарните автомобили са напълно амортизирани и само два от тях отговарят на стандартите.

На 23.12.2017 управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Регионална здравна инфраструктура“.

Тя се реализира в рамките на Приоритетна ос 4 на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството оперативна програма. Бенефициент на безвъзмездната финансова помощ на обща стойност 163,5 млн. лв. е Министерство на здравеопазването.

В рамките на крайния срок на процедурата - 30.03.2018 г., Министерството на здравеопазването трябваше да кандидатства за закупуване на 400 линейки, оборудвани със съвременна медицинска апаратура, и за обновяване на 27 центъра за спешна медицинска в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа.

През май 2018 Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение направеното искане за спиране на обществената поръчка за закупуване на 400 броя линейки.

На 22.06. срещу определението на Комисията за защита на конкуренцията бе подадена частна жалба от "Вайнман Технолоджи" ЕООД до Върховния административен съд.

Подадената жалба препятстваше възобновяването на поръчката за закупуването на линейките до произнасянето на Върховния административен съд.

А през август седем оферти постъпиха от „Автомотор Корпорация“ АД; „Омникар Ауто“ ООД; „Илина Кар Къмпани“ ЕООД; „София Франс Ауто“ АД; „Ауто Франс 3000“ ООД; „Ауто Италия“ ЕАД и „Мото-Пфое“ ЕООД.

Офертни предложения не постъпиха за обособени позиции 2 и 3 (линейки с висока проходимост).

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n