Прокурорската колегия на ВСС избра Албена Разсолкова за ръководител на Районна прокуратура - Кюстендил

Снимка: Infomreja.bg

Досега Разсолкова бе заместник-районен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кюстендил, в който участва атестираният кандидат – Албена Разсолкова – заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил.

Единодушно, с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата й.

Прокурор Разсолкова притежава над 23 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 1998 г. като заема длъжността „следовател“ до 2006 г. в Окръжна следствена служба - Кюстендил. От 2006 г. до 2016 г. е назначена на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Кюстендил. От 2016 г. до настоящия момент заема длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор” в същата прокуратура.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Разсолкова спрямо длъжността, за която кандидатства. Тя спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена за административен ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил.

Приоритетно за нея, според концепцията за стратегическо управление е поддържане високото ниво на организацията на дейността и качеството на управление на Районна прокуратура – Кюстендил; надграждане на постигнатите до момента резултати; подобряване качеството на прокурорската работа и дейността на разследващите органи; работа върху противодействието на битовата престъпност и престъпността, свързана с държане, разпространение и ползване на наркотични вещества, на рецидивната престъпност; повишаване квалификацията и професионалното обучение на магистрати и съдебни служители; контрол за законност върху дейността по сметосъбиране, противодействие на оформянето на незаконни сметища и реализиране на наказателна отговорност на виновните лица; осигуряване на равномерна натовареност; активизиране на международното правно сътрудничество; активизиране на общия надзор за законност в защита на обществения интерес и правата на гражданите; продължаване процеса по усъвършенстване на дейността по изпълнение на наказанията; работа върху медийната политика и повишаване на доверието в Прокуратурата.

Въпроси към кандидата поставиха Светлана Бошнакова и Евгени Иванов - членове на Висшия съдебен съвет, които се поинтересуваха за прокурорската дейност на кандидата в настоящия момент и ако бъде избрана за административен ръководител дали ще продължи да влиза в съдебни заседания, както досега. Обсъдена бе и темата за изградената „синя стая“ за изслушване на деца жертви или извършители на престъпления, както и проблема с изготвянето на експертизи към Националният институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Георги Кузманов, Калина Чапкънова, Евгени Иванов и Светлана Бошнакова – членове на Висшия съдебен съвет, като се обосноваха с детайлното познаване на кандидата на всички проблеми на органа на съдебната власт, с нейната добре изготвена и систематизирана концепция за стратегическо управление, желанието, мотивацията и енергията й за заемане на поста административен ръководител на Районна прокуратура - Кюстендил.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa