Проекторазчетът на община Гоце Делчев за 2023 година е приет

Снимка: Infomreja.bg

Общинските съветници приеха и анализ на потребностите от социални услуги

Днес Общинският съвет в Гоце Делчев проведе поредното си редовно заседание. На него беше приет проекторазчетът на общината за 2023 година. Одобрен беше разчет за 48 686 900 лева. Очаква се субсидията за делегираните от държавата дейности да бъде в размер на 36 295 900 лева.

Характерно за приходите от местен характер е завишение с 10 % на данъка върху превозните средства и с 20% на този за недвижими имоти. Завишена е и такса „Битови отпадъци“.

Разходите са разпределени по дейности и групи. По-високи са разходите за социални дейности заради увеличение на доходите на заетите в тази сфера.

Осигурени са плащания по главниците на сключените заеми.

Както и досега, общината ще изпълнява задълженията си към здравеопазването и образованието.

Предвидени са капиталови средства за ремонт и изграждане на улична мрежа в града и селата.

Ще бъдат финансирани различните видове дейности, планирани в културния и в спортния календар. За първи път тази година са предвидени допълнително 60 000 лева за спортния календар и пари за довършване на спортните площадки в стадиона.

Приети бяха разчетите за селата в общината.

На заседанието беше приет и анализ на потребностите от социални услуги в община Гоце Делчев, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Анализът е необходим с оглед създаване на Национална карта на социалните услуги. Освен досегашните социални услуги, общината ще разкрие и нови, тъй като работи по социални проекти.

Приет беше Правилник за дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Гоце Делчев.

Общинските съветници одобриха отчет за изпълнение на дейностите за управление на отпадъците на община Гоце Делчев за 2022 година.

 

КОМЕНТАРИ