Представители на стачкуващите служители в МВнР проведоха среща с Диана Ковачева

Снимка: МВнР

Пред омбудсмана бяха представени развитията по ефективната стачка в МВнР

Днес, 11 януари 2022 г., се проведе среща между представители на стачкуващите служители в МВнР и омбудсмана на Република България проф. д-р Диана Ковачева във връзка с продължаващите стачни действия във ведомството.

Пред омбудсмана бяха представени развитията по ефективната стачка в МВнР и невъзможността за нейното приключване чрез подписването на споразумение, с което да се затвърди постигнатият частичен успех и да бъдат търсени варианти за разрешаване на натрупаните проблеми в трудовите правоотношения в системата на МВнР.

Професор Ковачева бе запозната с развитието на колективния трудов спор, както и с трудностите на стачкуващите да водят ползотворен диалог с ръководството на МВнР по стачните искания, в посока на търсене на взаимно приемливи възможности за приключване на ефективните стачни действия и преминаването към нормален трудов режим.

На срещата бяха обсъдени действащите нормативни и подзаконови нормативни актове, регулиращи трудовоправния статут на служителите в системата на МВнР.

Представителите на двете институции споделиха общо мнение, че нормативната уредба е остаряла и не отговаря на съвременното развитие на обществените отношения в сектор Външна политика, създава предпоставки за законови противоречия и колизии, не отговаря на съвременните стандарти за гарантиране на трудовите и осигурителни права на служителите, и в този смисъл се нуждае от всеобхватна промяна.

От страна на институцията на омбудсмана бе изразена принципна подкрепа за провеждане на законодателна инициатива за адекватно и съвременно уреждане на трудовоправния статут на служителите в Дипломатическата служба.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax