Представиха предварителния проект на Общ устройствен план на община Дупница

Снимка: Община Дупница

Има издадена вече и положителна екологична оценка от РИОСВ

Експертният съвет по устройство на територията прие днес на свое заседание предварителния проект на Общ устройствен план на община Дупница. Проектът бе представен от изпълнителя - "Евро Арх Тех" - София, и бе одобрен от членовете на съвета, вече без забележки и препоръки.Това е един от най-важните стратегически документи за развитието на община Дупница в периода до 2040 година.

По време на изработването му са отстранени всички бележки, забележки от проведеното обществено обсъждане, препоръки на местния бизнес, както и от неправителствени организации. Отстранени са и всички непълноти, дадени като становища от всички институции.

Експертният съвет, чийто председател е главният архитект на Община Дупница - Славка Петкова, разгледа и правилата и нормите за прилагане на Общия устройствен план както в текстовата, така и в графичната му част.

Има издадена вече и положителна екологична оценка от РИОСВ.

Планът ще бъде изпратен на РЗИ-Кюстендил и НИНКН съгласно законодателството и ще бъде предложен за одобрение на Общински съвет-Дупница. След като бъде приет, ОУП ще бъде общодостъпен на официалния сайт на Община Дупница.

Приемането на ОУП е предпоставка за решаване на дългогодишни устройствени проблеми, включително регулация на територии в периферията на населените места, както и за създаване на възможности за частни и публични инвестиции чрез оперативните програми на ЕС и Република България.

Целта на ОУП е да осигури оптимални условия за социално и пространствено развитие като създаде качествена урбанистична и пространствена структура за развитие на средата за живот, производството и земеделието, капиталови вложения на населението, както и съхраняване на местната културна идентичност в близка и в по-далечна перспектива.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2

FACEBOOK