Пощите ще ги управлява транспортният министър

Снимка: БП

Министърът на транспорта и съобщенията ще осъществява държавната политика в областта на пощенските услуги

Министерският съвет взе решение заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията да осъществява държавната политика в областта на пощенските услуги. Като министър на транспорта той ще упражнява и правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български пощи” ЕАД. 

Промяната е необходима, за да може компетентните органи в пощенския сектор, включително и за управление на дружеството, да се приведат в съответствие със структурата на служебното правителство. Законът за пощенските услуги изисква Министерският съвет да определи конкретен заместник министър-председател, отговорен за пощенските услуги. Освен това от края на 2021 г. функциите на принципал на „Български пощи” се изпълняват от заместник министър-председателя по ефективно управление. В служебното правителство не е включен заместник министър-председател с такива функции и затова те се възлагат на министъра на транспорта и съобщенията.

Управлението на пощенския сектор и упражняването на правомощията на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български пощи” ЕАД традиционно спадат в отрасловата компетентност на министъра на транспорта и съобщенията. Администрацията на министерството разполага с опит и експертен капацитет за осъществяването на тези дейности.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk