По план протича ремонтът на Пречиствателната станция за питейни води в Гоце Делчев

Снимка: ВиК

Целта на извършвания ремонт е внедряване на енергийно ефективни мерки

Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, инж. Росица Димитрова, заедно с гл. инженер по строителството към ВиК - Благоевград, инж. Ивайло Стойчев, направиха оглед на строителните дейности извършвани по Пречиствателна станция за питейни води – Гоце Делчев.

Целта на извършвания ремонт е внедряване на енергийно ефективни мерки в административната част и хлораторното помещение на пречиствателната станция.

Три са основните дейности, които се извършват по време на ремонта:

 Топлинна изолация на фасади

 Топлинна изолация на покриви

 Изграждане на система за централна климатизация с променлив дебит на хладилния агент

Реализирането на проекта ще постигне намаляване на разходите за енергия и ще подобри условията на работа в ПСПВ – Гоце Делчев.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk