Обучават служителите на Община Разлог за по-ефективна работа

Снимка: Infomreja.bg

Междувременно ще бъдат поставени информационни табла с етичния кодекс

С цел подобряване качеството на предлаганите услуги и удовлетворяване нуждите както на жителите, така и на всички инвеститори и гости на общината, служителите на Община Разлог ще вземат участие в различни семинари и курсове на обучение.

“Бързият темп на работа на Община Разлог и изменящата се среда налагат нужда от допълнителна квалификация на всички нас - служителите на Общинската администрация. Днес на семинар за новите изменения в Закона за устройство на територията участват 7 служители от отдел Териториално и селищно устройство (ТСУ), а до средата на годината допълнително обучение е предвидено за служителите от Местни данъци и такси, Общинска собственост, Обществени поръчки и Социални дейности. Междувременно ще бъдат поставени информационни табла с етичния кодекс и правилата за всички служители- при сградата на Община Разлог, фронт офиса, Местни данъци и такси, както и на входовете на всички кметства от община Разлог. За неспазване на определените норми, всеки един потърпевш може да сигнализира на място или чрез съобщение за некоректно отношение на даден служител“, поясни Иван Гюров, зам.-кмет на община Разлог.

 

КОМЕНТАРИ