Обучават 96 пожарникари от цялата страна как да действат при ядрена атака

Снимка: РДПБЗН-Монтана

Пожарникарите и спасителите ще тестват възможностите на три нови тренировъчни площадки

96 пожарникари и спасители от цялата страна ще преминат обучение на новоизградените полигони на Центъра в Монтана, в три едноседмични курса, в периода от 20 март до 7 април.

Пожарникарите и спасителите ще тестват възможностите на три нови тренировъчни площадки за извършване на:

- спасителни дейности при автомобилни катастрофи, катастрофи с отделяне на опасни химически вещества и катастрофи, съпроводени с пожари;

- действие при земетресения и терористична дейност;

- провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при ЖП катастрофи.

Обучението ще завърши с комплексно практическо занятие, в което служителите ще демонстрират уменията си за действия при издирване и спасяване в градска среда след разрушения и ликвидиране на последиците при инциденти с опасни и радиоактивни вещества при ПТП на магистрала и при разлив от ЖП цистерна, съпроводени и с пожар.

Тренировъчните занятия са в изпълнение на проект „Развитие на Учебен център - Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на европейската критична инфраструктура и химическа, биологична, радиационна и ядрена защита”, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност” 2014-2020 година в учебния център се доизгражда тренировъчната и кабинетна база.

Разширението на учебно-тренировъчния комплекс включва изграждане на тренировъчни полигони и два нови учебни кабинета, разширява се столовата.

Целта на проекта е да се осигури по-качествено обучение и по-добра тренировъчна база компетентните структури участващи при реакция при бедствия, аварии и инциденти в обекти от критичната инфраструктура и в областта на химическа, биологична, радиационна и ядрена защита, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

КОМЕНТАРИ