Обсъждат кадровия дефицит в Районния съд в Разлог

Снимка: Infomreja.bg

Съдийската колегия на ВСС планира среща с магистрати от благоевградските съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на Комисията по атестирането и конкурсите към СК да организира среща на членове на Колегията със съдии от Окръжен, Районен и Административен съд – Благоевград, за да се обсъдят проблеми във взаимодействието между Окръжен съд – Благоевград и Районен съд – Благоевград, както и работата на съдилищата. В дискусията ще участват Олга Керелска, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева, Атанаска Дишева и Вероника Имова – членове на ВСС.

Колегията възложи на Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, да обсъди с Катя Бельова - председател на Окръжен съд - Благоевград, възможностти за разрешаване на кадрови проблем в Районен съд – Разлог, които да бъдат докладвани на следващото заседание на СК.

Съдийската колегия прие решенията при обсъждане на сигнал от шестима съдии при Районен съд – Благоевград, които споделят тревога, че дейността на съда може да бъде затруднена при разрешаване на кадровия дефицит в Районен съд – Разлог. Те посочват получено писмо от председателя на Окръжен съд – Благоевград, с питане дали има магистрат, желаещ да бъде командирован в Районен съд – Разлог.

Съдиите от Районен съд – Благоевград обръщат внимание, че евентуално командироване на магистрат от техния състав ще повиши натовареността на съда. Акцентира се на командированите в Окръжен съд – Благоевград трима магистрати от РС – Благоевград и на отчетената през 2020 г. висока натовареност.

Според тях преодоляването на кадровия проблем в Районен съд – Разлог е удачно да стане чрез прекратяване на командироването на съдия от Районен съд – Разлог в Административен съд – Благоевград, или чрез назначаване там на младши съдия, с изтичащ мандат по Закона за съдебната власт.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2