Общинският фонд "С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча" се ползва целесъобразно

Снимка: Infomreja.bg

Публичен отчет даде председателят на Фонда д-р Арбен Мименов

Председателят на Общински фонд „ С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча“ и кмет на общината д-р Арбен Мименов направи публичен отчет за средствата във Фонда.

За периода 1 май 2022 година – 31 август същата година във Фонда са постъпили 4 284 лева. По решение на Комисията, през този период са отпуснати1 240 лева за лечение на Орлин Димитров Ковачев от Сатовча.

Общо постъпилите парични средства по сметката на Фонда в периода от 1 август 2006 година до 31 август 2022 година са в размер на 180 871, 85 лева. Общо изплатените средства по решение на Комисията към 31 август 2022 година  са 114 668, 40 лева.

Подпомогнати са парично 62 деца, от които 23 допълнително.

Към отчетния период наличните средства в набирателната сметка на Фонда са в размер на 66 203, 45 лева.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.