Община Сандански ще поеме 1 900 000 лв. дълг от фонд „ФЛАГ“

Снимка: Община Сандански

Периодът за погасяване е 10 години

Кметът на община Сандански – Атанас Стоянов, и служители от общинска администрация дадоха пресконференция относно взетите решения за актуализацията на капиталовите разходи на бюджета и поемането на общински дълг за дофинансирането на три от най-важните инфраструктурни проекти за общината – реконструкцията на бул. „Европа“, реконструкцията на пътя с. Катунци – с. Златолист и изграждането на новата детска градина в ж.к. Спартак.

В резюме бе представена хронологична информация за всеки проект и етапността на реализация, с днешна дата. От изложеното е видно, че община Сандански е изпълнила всички нормативно установени законови действия - проектиране, съгласуване на проекти, оценка на съответствието, издаване на разрешение за строеж, подготовка на строителна документация и други нормативно - установени процедури.

С оглед грешни и тенденциозни твърдения и внушения, както и за по-голяма информираност на обществото, бяха мотивирани подробно причините, които налагат необходимостта от поемане на общински дълг от Фонд ФЛАГ.

Всеки един от проектите е с целево държавно финансиране. Високият инфлационен индекс и драстичното повишаване на строителните материали през настоящата година, са основната причина за необходимостта от осигуряване на допълнителни финансови средства за довършване на обектите. Това е и причината предходното Народно събрание да приеме изменения в законодателството, чрез което общините имат възможност да анексират договорите с нови актуализирани цени. Това позволява да бъдат анексирани тези договори, за да се постигне завършването на всички строителни дейности.

Търсейки възможности, община Сандански, е внесла искане за допълнително финансиране към Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката. С оглед съществуващите бюджетни възможности на държавата за тази година, такова допълнително финансиране, е трудно постижимо.

Поради тази причина, община Сандански предвижда осигуряване на допълнителен финансов ресурс чрез поемане на общински дълг от Фонд ФЛАГ.

Индикативният размер на средствата от Фонд ФЛАГ е 1 900 000 лв., с период за погасяване от 10 години.

Значима част от инфраструктурните проекти, реализирани сега, а и в годините назад, са обезпечени с целево кредитиране от Фонд ФЛАГ. В тази връзка припомняме, че през 2016 г. община Сандански също е взела аналогичен кредит в размер на 2 млн. лв. за изграждането на друг важен инфраструктурен проект – Северната дъга /отново за срок от 10 години/.

Осигуряването на допълнителното финансиране ще даде възможност обектите да бъдат реализирани и използвани по своето предназначение.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax