Община Якоруда стартира ремонта на Обществената минерална баня по проект „Mineral paths: Vacation and Nature in a blink“

Снимки: Община Якоруда

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Билдинг Компани ЕООД“ – с. Дъбница

На 14.04.2021 г. в гр. Якоруда започнаха ремонтните дейности по сградата на Обществената минерална баня по проект „Минерални пътеки – Ваканция и природа в едно намигване“.

Финансирането на проекта се осъществява по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-a Greece-Bulgaria. Стойността на Договора за строителство е 254 082,58 лв.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „Билдинг Компани ЕООД“ – с. Дъбница, община Гърмен. Срокът за изпълнение на обекта е 180 дни.

Партньори по проекта са община Мики – Гърция, община Якоруда, ЮЗУ „Неофит Рилски“, община Минерални Бани и сдружение „Съвремие“ – гр. Сандански.

В рамките на проекта се предвижда ремонт на сградите на баните с минерална вода в Якоруда, Минерални бани и Мики, разработване на туристически маршрути и популяризиране на дестинациите с цел да се привлекат туристи и инвеститори в сферата на туризма и съпътстващите услуги.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.