Община Перник вече е част от Националната система за разделно събиране на опасни отпадъци

Снимка: Община Перник

Първата дата, на която мобилния събирателен пункт ще бъде на територията на град Перник е 16.04.2021г.

Община Перник вече е част от функциониращата от 2014г. Национална система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата, организирана от Бал Бок ИнженерингАД, съвместно с общини в страната.

Със сключването на договора с предмет на действие „Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци в две кампании“ се осигурява безопасността на хората, като в същото време се изпълнява изискването за организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.

Основните групи на този вид отпадъци, образувани в домакинството са Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), Мастила и замърсени опаковки, Домакински препарати и химикали, Лакове и бояджийски материали, Живак и живак съдържащи уреди.

Първата дата, на която мобилния събирателен пункт ще бъде на територията на град Перник е 16.04.2021г., като в часовия интервал

  • от 10.00ч. до 13.00ч. ще бъде разположен в гр.Перник – Център, ул. „Физкултурна“ (паркинга до музея), и от
  • от 13.30ч. до 16.30ч. гр. Перник – кв. Изток, ул. „Благой Габров“ (пред кметство Изток).

С предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт ще се ограничи попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd