Община Гърмен ще има нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване

Снимка: Infomreja.bg

Продължават усилията на общинското ръководство за хигиенизиране на селищата

На вчерашното си редовно заседание Общинският съвет в Гърмен даде съгласие кметът на общината да предприеме необходимите законови действия за използване на част от собствените средства, натрупани като отчисления по член 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на един специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване с надстройка за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци.

На общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Гоце Делчев, проведено на 2 септември 2021 година, е дадено съгласие община Гърмен да закупи сметоизвозваща техника.

За по-ефективното функциониране на общинската система за управление на отпадъците на територията на община Гърмен е необходимо закупуване на един специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване с надстройка, нов, на стойност 250 000 лева без ДДС или 300 000 лева с ДДС.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.