Община Гърмен работи по национални и международни проекти

Снимка: Infomreja.bg

Техният брой все повече се увеличава

От 1 октомври тази година община Гърмен изпълнява проект „Топъл обяд“, чиято продължителност е 36 месеца. Благодарение на него 250 потребители от 12 села в общината получават храна в домовете си. Стойността на проекта е 688 560 лева.

По друг проект Домашният социален патронаж в село Марчево трябва да получи автомобил за доставка на храна.

Продължава работата по проект „Патронажна грижа +“- Копонент 2. Той е за още 6 месеца, през които 8 домашни помощници ще се грижат за 27 потребители на услугата. Отпуснатите средства са в размер на 55 748 лева.

Предстои кандидатстване по проект „Грижа в дома“ за 64 потребители.

Общината е входирала в МИГ „Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово“ проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Рибново, Огняново, Дебрен и Дъбница“ на стойност 272 997 лева.

Специалистите в Общинска администрация подготвят документи за кандидатстване по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях“ в населените места на територията на общината. Допустимата стойност за тези дейности е 2 милиона лева.

Предстоящо е и входирането на проект за енергийна ефективност на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Гърмен.

Последните два проекта са по Програма за развитие на селските райони.

Успешно се изпълнява трансграничен проект България – Македония за реконструкция на деретата в Огняново и Гърмен. Неговата продължителност е една година. Началото беше поставено през септември миналата година, а стойността е до 1 милион лева.

Общината ще кандидатства за изграждане на уличен водопровод за минерална вода в Огняново с дължина 1 300 метра на стойност около 500 000 лева.

Продължава изпълнението на проект за младежка заетост към Бюрото по труда – Гоце Делчев.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2