Община Дупница: Всички собственици на домашни кучета трябва да ги регистрират

Снимка: Infomreja.bg

Глобите са от 50 до 100 лева за физически лица и от 100 до 250 лева за юридически лица

Съгласно чл. 21 и чл. 22 от Наредбата за регистрацията и условията за отглеждане на кучета-компаньони на територията на Община Дупница всички собственици на домашни животни – кучета трябва да ги регистрират в общинска администрация, като заплатят такса “регистрация на куче”. Предоставят се следните документи: Заявление до кмета на общината /по образец като задължително се посочва и тел. номер/, к опие от ветеринарен паспорт на кучето, декларация по чл. 117 от ЗВМД.

Освободени от такса “притежаване на куче” са: кучета на инвалиди - представя се експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, кастрирани кучета - копие от паспорта на кучето за извършена кастрация, ловни кучета - Талон от БЛРС.

След извършване на регистрацията собственикът получава разрешително за отглеждане на домашния любимец. Таксата за отглеждане на куче-компаньон се заплаща ежегодно, съгласно Наредбата за определяне на местните данъци и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница в размер на 10 лв. Събраните средства се разходват единствено и само за издръжка на „Общинския приют за безстопанствени кучета“, гр. Дупница.

Срокът за регистрация е 31.08.2022. След тази дата ще бъдат извършвани проверки на място, вследствие на които при установяване на домашно куче без регистрация по чл. 22, ще бъдат съставяни актове за административно нарушение на собствениците на стойност от 50 до 100 лева за физически лица и от 100 до 250 лева за юридически лица.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2