ОбС-Благоевград, отпуска средства за лечение на дете

Снимка: Infomreja.bg

Какво още ще гласуват съветниците?

42 точки са включени в предварителния дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общинския съвет в Благоевград, насрочено за този петък - 27 януари.

Ден преди заседанието, председателят на местния парламент Радослав Тасков даде традиционната си пресконференция, на която представи пред представителите на медиите и обществеността какво предстои да бъде гласувано.

За влизане в дневния ред се очаква да бъде предложена и една извънредна точка, относно вземане на решение за отварянето на нощно гише за продажба на лекарства в Благоевград.

На първото за тази календарна година редовно заседание на местния парламент, председателят Радослав Тасков ще представи отчет за дейността на Общински съвет Благоевград включващ  периода 01.07.2022 година до 31.12.2022 година.

От думите му стана ясно, че в рамките на втора и трета точка ще бъдат дискутирани Заповед № ОА-АК-1 от 06.01.2023 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 541 по Протокол № 19 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 23.12.2022 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане в общински съвет и Заповед № ОА-АК-2 от 06.01.2023 г. на Областния управител, с която връща Решение № 549 по Протокол № 19/ 23.12.2022 г. Самият председател ще предложи решенията да бъдат отменени, за да може на следващо заседание да бъдат внесени така, както искат от Областна администрация.

Съветниците ще се произнесат и относно предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. То бе входирано от общинският съветник Георги Иванов и е разгледано на заседание на  Комисията по социална и жилищна политика с председател Любомира Хамбарджийска, като становището е за отпускане на  еднократна финансова помощ на Лиляна Кирилова Илиева в размер на 5 000 лева. 

Касае се за млада семейна жена, с малко дете, която от три години се бори с коварно онкологично заболяване. До момента е преминала две операции, 25 лъчетерапии и 16 химиотерапии, подлагана е на експериментално лечение във Франция, но за съжаление всичко до момента не дава желания резултат. Сега надеждата й е за имунотерапия в Турция. Цената за лечението й е непосилна за нея и семейството й. 

Председателят Радослав Тасков, уточни, че има практика Общински съвет да се произнася за отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани.

На редовното заседание утре съветниците ще дадат своя вот и по Предложение от кмета на община Благоевград, относно даване съгласие за изработване на инвестиционен проект за: „Пристрояване, основен ремонт и внедряване на мерки за подобряване енергийната ефективност на сградата на Второ основно училище „Димитър Благоев“, с намалени отстояния, съгласно чл. 26 ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата /Наредба № РД-02-20-3/ и в отклонения от правилата и нормативите, съгласно § 9 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /Наредба № 7/.

То ще бъде докладвано от председателят на Комисията по бюджет, финанси и европроекти - Йосиф Кочев.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn

FACEBOOK

//