ОбС-Благоевград, готов с комисиите си, съветниците ще взимат до 1300 лв.

Снимка: Infomreja.bg

Членовете на постоянните комисии към Съвета бяха избрани

Съветниците от Благоевград ще получават 1300 лв. заплата. Техните възнаграждения няма да надвишават 70% от заплатата на председателя на ОбС. Долна граница за възнагражденията няма да има.

Такава бе предложена преди две седмици - от 35%, но след второ заседание на временната комисия по изготвяне на Правилника за дейността на ОбС бе решено долната граница да отпадне, с което се отхвърли и възможността съветниците да получават над 2000 лв. заплата.

По първата точка от дневния ред на днешното извънредно заседание за приемането на Правилника имаше изказвания от някои съветници за добавки или поправки в проекта.

С 36 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“ Правилникът бе приет. Така съветът след определяне на членовете на комисиите може да започне същинската си работа, а за 29 декември е предвидено първото редовно заседание на ОбС.

Георги Корчев (избран с 36 гласа „за“), Ибраим Зайденов (избран с 26 гласа „за“), Давид Петров (избран с 36 гласа „за“), Ваня Кромбоа (избрана с 37 гласа „за“), Георги Иванов (избран с 35 гласа „за“), Иван Станчев (избран с 34 гласа „за“), бяха предложени от всички групи в ОбС и избрани за заместникпредседателското място.

Избрани бяха членовете и съответно председателите на редовните комисии към ОбС. Един съветник не може да е член на повече на 3 комисии.

Ето и имената:

Комисия по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране ще бъде председателствана от Антоанета Богданова (ГЕРБ), избрана с 34 гласа „за“. Членовете са 13.

Комисия по бюджет, финанси и европроекти – председател е Велина Бунцева (избрана с 25 гласа), членовете са 9.

Комисия по здравеопазване – председател е д-р Калоян Калоянов, избран с 36 гласа.

Комисията се състои от 5 души: Калоян Калоянов, Димитрина Петрова, Мария Гошева, Кирил Ваклинов, Соня Ставрева.

Комисия за децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации – Благовест Стоицов бе избран за председател с 36 гласа.

Членове: Благовест Стоицов, Георги Бежански, Георги Иванов, Давид Петров, Мартина Траянова, Георги Корчев, Мартин Хърсовски, Димитър Урдев, Вангел Тодоров.

Комисия по образование, култура и вероизповедания – председател е Василиса Павлова, избрана с 37 гласа.

Членове: Петър Андонов, Димитър Урдев, Мартина Траянова, Димитрина Петрова, Мартин Хърсовски, Василиса Павлова, Олег Георгиев.

Комисия по устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт е председателствана от днес е Васил Миладинов, избран с 31 гласа.

От 15 номинации бяха избрани 13 членове: Захари Хаджийски, Анна Стойчева, Кристина Стойчева, Вангел Тодоров, Ваня Кромбоа, Мирослав Чолев, Давид Петров, Васил Миладинов, Ибраим Зайденов, Ивайло Червилов, Николай Бошкилов, Олег Георгиев, Георги Евтимов, Георги Иванов, Иван Станчев.

Комисия по социална и жилищна политика – Христо Михалков е председател, избран с 35 гласа.

Членове, 7: Петър Андонов, Христо Михалков, Калоян Калоянов, Крум Крумов, Николай Бошкилов, Василиса Павлова, Соня Ставрева.

Комисия по следприватизационен и следконцесионен контрол е с председател Ана Мазурска (избрана с 29 гласа).

Членове: Ана Мазурска, Кристина Стойчев, Благовест Стоицов, Антоанета Богданова, Димитър Уредев, Мария Гошева,  Ибраим Зайденов, Валери Манов, Албина Анева, Георги Евтимов.

Комисията е смесена и на следващо заседание ще трябва да бъдат избрани и трима членове от Общинската администрация.

Комисия по жалби и контрол изпълнението на решенията на общински съвет и мониторинг на обществените и възлагателни поръчки – Кирил Ваклинов е избран за председател с 33 гласа.

Членове: Ивайло Червилов, Крум Крумов, Васил Миладинов, Кирил Ваклинов, Мария Гошева, Георги Брежански, Ана Стойчева.

За постоянен представител на ОбС в Областния съвет за развитие на област Благоевград бе избран Димитър Урдев.

Нов член на Вътрешния одитен комитет (3-членен) бе предложен и избран да е Стояна Иванова (директор на дирекция „Бюджет и финанси“).

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6

FACEBOOK