Обяд срещу глас? РИК Благоевград провери сигнал в Якоруда

Снимка: Infomreja.bg

РИК оставя без разглеждане подадения сигнал

В РИК Благоевград е постъпил Сигнал от Айше Осман Хасан.

В сигнала са изложени твърдения, че отново за парламентарните избори организацията на изборния процес е маркирана от спекулация и контролиране на вота в полза на ДПС. Сочи се, че е сформирана подвижна секция на базата на около 200 подадени заявления от гласоподаватели, върху които е оказан натиск да гласуват за ДПС. Излага се в сигнала, че те са били заплашвани от служителите на социалната кухня, че ще им се спре доставянето на храна по програма „Топъл обяд“, като се навежда, че основно потребители на услугата са хората в списъка на подвижните секции. Сочи се, че Кметът Беди Осман е разпоредила да се издават медицински документи с невярно съдържание на всеки с цел контролиране на вота в полза на ДПС.

На следващо място в сигнала са наведени твърдения, че на отминалите парламентарни избори Айше Хасан е подала сигнал по същия казус. Тогава от лекар и политическо ангажирано лице, председател на общински съвет Якоруда от квотата на ДПС, били съставяни медицински документи на физически здрави лица, за да бъде създадена подвижна секция, в която всички гласуваха за ДПС.

Със сигнала се иска да бъде направена проверка за действията на общинска администрация Якоруда и всички участници в издаването на фалшиви медицински на лица, които могат самостоятелно да се придвижват и нямат нужда да гласуват с придружител.  

Във връзка с подадения сигнал и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, Комисията установи, следното:

Съобразно решение, с което е определен броя на ПСИК на територията на Община Якоруда. Формирала е и е утвърдила нейния номер, както и териториалния й обхват. Назначила е състава на Подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на Община Якоруда, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма по образец.

Според ал. 3а на посочения текст – чл. 37 от ИК, органът компетентен да състави избирателните списъци, установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение: служебно като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронно управление или като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка е неуспeшна. 

Предвид горното РИК – Благоевград не е компетентна да установи наличието или липсата на трайно увреждане на избирателя, нито да изисква документи от него.

РИК – Благоевград не е орган, компетентен да установява истинността, респективно верността на издадени медицински документи.

РИК оставя без разглеждане подадения сигнал, съобщиха от Комисията.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd