Музикантът Венцислав Мицов защити успешно докторска степен в ЮЗУ

Снимка: ЮЗУ

Той впечатли научното жури

Музикантът Венцислав Мицов защити успешно докторската си дисертация в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и официално получи образователната и научна степен „доктор“. Той впечатли научното жури в състав: проф. д.н. Филип Павлов, проф. д.н. Йордан Гошев, проф. д.н. Венцислав Димов, проф. д-р Ростислав Йовчев и проф. д-р Весела Бояджиева с изключително задълбочения си дисертационен труд на тема „Контракултурните музикални публики през 80-те и 90-те години на XX век: създаване и характеристики“, която е почти неизследвана област в българското музикознание.

Дисертационният труд на Венцислав Мицов е свързан с интересите и дейността му в областта на популярната музика. Изследването му обхваща годините от старта на съветската „перестройка” (средата на 80-те години на ХХ век), проследява зараждането на някои от по-ранните сцени (напр. пънк сцената в края на 70-те години на XX век), изследва как се развиват конкретни контракултурни сцени и публиките им у нас, поставяйки крайната точка в средата на 90-те години. Като основна цел на дисертационния труд Венцислав Мицов посочва „отдаване на дължимото на контракултурата, нейната важност за развитието на обществото и критично мислене, както и на ролята на музиката в нея“. Със своя научен труд докторантът периодизира, класифицира и систематизира съвременните български музикални публики, възникнали на базата на контракултурата у нас и възприели нейните ценности.

В рецензиите и становищата си членовете на научното жури дадоха висока оценка за работата на докторанта и качествата му като изследовател.

По време на защитата научният му ръководител проф. д-р Иванка Влаева и рецензентите бяха единодушни, че това е дисертация, която трябва да бъде публикувана.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as