Министерството на културата финансира литературни проекти и автори

Снимка: Infomreja.bg

Размер на финансовата подкрепа за един проект – до 6000 (шест хиляди) лева

Министерството на културата обявява конкурсна  сесия за предоставяне на  финансова подкрепа на творчески проекти в областта на литературата съгласно Правилата за условията и реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата /Правилата/, утвърдени със заповед № РД 09-1378/30.12.2020 г. на министъра на културата.

Право да кандидатстват в конкурсната сесия за финансова подкрепа на творчески проекти имат физически лица, осъществяващи дейност в областта на литературата - белетристи, поети, публицисти, литературни критици и историци, драматурзи, с издадени в хартиен формат една и повече книги или поставена на сцена минимум една авторска пиеса.

Общата сума за финансиране на проекти е 400 000 (четиристотин хиляди) лева.

Размер на финансовата подкрепа за един проект – до 6000 (шест хиляди) лева. 

Срок за изпълнение на проекта – 1 година от влизане в сила на договора.

Проектните предложения се оценяват съгласно критериите по чл. 11, ал. 2 от Правилата за условията и реда за провеждане на сесия за подпомагане на творчески проекти в областта на литературата.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf