Мартин Бусаров ще бъде председател на Районната избирателна комисия в Благоевград

Снимки: Областна администрация - Благоевград

Партия „Възраждане“ не пожела ръководна длъжност в РИК-Благоевград

Областният управител на Благоевград - Мария Димова, проведе тази сутрин консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции за избор на членове на Районна избирателна комисия в Благоевград за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

На консултациите са поканени да присъстват парламентарно представените партии и коалиции в 49-ото Народно събрание, както и партии и коалициите, които не са парламентарно представени.

Съгласно точка 11.1 от Решение № 3051-ЕП/НС от 9.04.2024 г. на ЦИК общият брой на членовете на РИК, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председател и секретар се определя според броя на мандатите за народни представители за съответния избирателен район, като за изборни райони с 10 и повече мандата членовете са 17.

В тази връзка, в точка 12.2 от Решение №3051-ЕП/НС от 9.04.2024 г. на ЦИК е определен съставът на РИК-Благоевград, при брой членове 17, а именно: за Коалиция „ГЕРБ-СДС“ – петима членове; за Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ – четирима членове; за Партия „ДПС“ – трима; за Партия „Възраждане“ – двама; за Коалиция „БСП за България“ – двама, и за Партия „Има такъв народ“ – 1 член.

На проведените консултации бе постигнато съгласие за председател на РИК – Благоевград, по предложение на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, да бъде Мартин Бусаров.

Три партии предложиха имена за заместник-председатели на РИК-Благоевград. Марио Граченов издигна кандидатурата на Милена Велкова, която да бъде заместник-председател от Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“. За заместник-председател от Коалиция „БСП за България“ Костадин Юнчов предложи Стоян Христов. От Партия „Има такъв народ“ Лилия Чакърова издигна кандидатурата на Атанаска Митрева за заместник-председател.

За секретар на РИК предложение направи Партия „ДПС“, като Ведат Хюсеин посочи Исмет Узунов, със знания и опит в предишни РИК.

Партия „Възраждане“ не пожела ръководна длъжност в РИК-Благоевград.

Тъй като се постигна съгласие за състава на РИК Благоевград, между присъстващите представители на партии и коалиции ще бъде изготвено и изпратено до ЦИК писмено предложение от областния управител за състав на РИК, ведно с приложенията, посочени в т. 5 от Решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК. 

В заключение Мария Димова благодари за конструктивно проведените консултации за състав на РИК-Благоевград. Отбеляза, че успешната организационно-техническа подготовка и демократичното провеждане на изборите на територията на цялата област трябва да бъдат постигнати с добрата координация и ползотворното сътрудничество между РИК Благоевград, Областна администрация Благоевград, както и всички органи и институции, които ще  вземат участие или ще окажат съдействие при провеждането на изборите на 9 юни 2024 г.

Димова подчерта, че очаква организирането на изборите от страна на РИК – Благоевград, да бъде отговорно и съгласно правомощията им посочени в Изборния кодекс и пожела на членовете на РИК спорна и ползотворна работата, съблюдавайки стриктно за едни честни и демократични избори.

    

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n

FACEBOOK

//