Мая Стойчева /РУО - Кюстендил/: Предлагаме 36 паралелки през учебната 2024/2025

Прогнозният брой ученици през новата учебна година се очаква да бъде по-малък, а именно 911 при 972-ма през миналата учебна година

Предложението на РУО – Кюстендил за държавен план – прием за учебната 2024/2025 година включва 36 паралелки в професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища.

22 паралелки са предложени за професионално образование, от които 20 в дневна форма на обучение и две в дуална форма на обучение, обяви началникът на РУО – Кюстендил Мая Стойчева.

За развитието на жизнеспособен туризъм и възстановяване на традициите в тази област се предлагат специалности към професиите „Организатор на туристическата агентска дейност“, „Ресторантьор“ и „Готвач“. За развитие на конкурентноспособно селско стопанство, преработвателната промишленост, овощарството, подпомагане на селскостопанските производители се предлага специалност „Трайни насаждения“ от професия „Техник – растениевъд“.

За развитие на транспортната инфраструктура и оптимизиране на енергийната инфраструктура се предлагат специалности към професиите „Електротехник“, „Електромонтьор“, „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, Техник на транспортна техника“.

За стимулиране на малкия и среден бизнес, разнообразяване на регионалната икономика и укрепване на бизнесструктурата се предлагат специалности към професиите „Икономист“, „Офис-мениджър“, „Икономист – информатик“, „Организатор Интернет приложения“, „Приложен програмист“, „Компютърен график“, „Техник на електронна техника“, „Техник на компютърни системи“, „Оператор в производството на облекло“.

В предложението за държавен план-прием е включена и една нова специалност „Компютърна техника и технологии“ от професия „Техник на компютърни системи“, заявена от Професионалната гимназия „Академик Сергей П. Корольов“ – Дупница.

Делът на паралелките за обучение чрез работа е 9,09 % от общия брой паралелки за професионално образование.

Предлагат се и 14 профилирани паралелки в дневна форма на обучение, които са по чужди езици – английски, испански и немски, математически, софтуерни и хардуерни науки, природни науки, хуманитарни науки и предприемачески.

Съотношението в предложения план-прием за област Кюстендил на профилирани към професионални паралелки е 38,89 към 61,11 процента.

„С  така предложения държавен план-прием за учебната 2024/2025 година се осигурява достъп до образование и обучение на всички ученици, осигурено качествено образование и подготовка на кадри за приоритетни професионални направления в плана за икономическо развитие на област Кюстендил“, обяви началникът на РУО – Кюстендил, Мая Стойчева. Тя уточни, че предложението на РУО – Кюстендил за прием в 5-и клас е една паралелка в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“.

„През м.г. не се реализира държавния план-прием в две паралелки за професионално образование – едната по професия „Техник на транспортни средства“, Специалност „Електрически транспортни средства“, а другата „Моделиер-технолог“. Там нямаше достатъчен брой ученици, които да са заявили желание да се обучават по тези професии“, обяви Силвия Тонева от РУО.

По нейни думи прогнозният брой ученици през новата учебна година се очаква да бъде по-малък, а именно 911 при 972-ма през миналата учебна година.  

„През годините се обсъждаше непрекъснато прием на „стругари“, „шлосери“, професии от строителството, които заявяват работодателите.  Колкото пъти да сме планирани такива паралелки, те не са се реализирали, като нито един ученик не се е записал в паралелката по време на приема. Понякога дори липсват като желание при класиране.

При характерната за Кюстендилска област паралелка „Изпълнител на термални процедури“ е имало само един прием преди години. Последният път, когато предлагахме тази паралелка само един беше желаещият ученик и тя не се осъществи. Всички наши ученици искат да се обучават предимно в профили. Най-трудно се пълнят техническите паралелки на професионалните гимназии, но те са и най-търсените от работодателите. Пример за такъв тип паралелка е „Електрически превозни средства““, коментира още Стойчева.   

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6

FACEBOOK