КПКОНПИ установи конфликт на интереси при зам.-председателя на Общинския съвет в Перник Десислав Аспарухов, съобщава БНР.

На проведена в Перник на 23 юни т.г. сесия Десислав Аспарухов е гласувал решение, с което се променя предназначението на земеделски земи в терени за добив на полезни изкопаеми. По време на гласуването той е бил единственият зам.-управител във дружество за добив на въглища, което имало интерес от промяната. Междувременно в периода от февруари до юли на настоящата година заплатата му в предприятието е била увеличено неколкократно.

КПКОНПИ открива в тази ситуация конфликт на интереси. В резултат на това Аспарухов е глобен с 5000 лв. Също така антикорупционната комисия отнема в полза на община Перник на сумата от 108.25 лв., представляваща нетно дневно възнаграждение за 23 юни, получено от деянието, породило конфликт на интереси.

Решението може да бъде обжалвано.