Кирил Александров и Федя Яков са "почетни граждани" на Благоевград

Снимка: ОбС

Това реши местният парламент

Местният парламент гласува единодушно за присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград (посмъртно) на режисьора Кирил Райчев Александров – по случай 90-годишнината от рождението му. Той получава званието за силните  професионални представления и заслугите му за развитие на театъра в Благоевград. Писателят и журналист Федя Яков, също посмъртно, бе удостоен със званието "Почетен гражданин", заради заслугите му за развитие на образованието и културата в общината в качеството му на учител, журналист, писател и администратор.

По време на днешното редовно заседание местния парламент разгледа предоставените доклади за осъществените читалищни дейности и финансови отчети за изразходвани от бюджета средства през 2022 година на народните читалища в община Благоевград, съобщават от пресцентъра на ОбС.

Председателят на Комисията по социална и жилищна политика Любомира Хамбарджийска докладва предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград, подали съответните заявления, във връзка с Вътрешните правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград. То бе прието единодушно от местния парламент.

На проведеното днес редовно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувано и постановени 54 решения.

 

КОМЕНТАРИ

FACEBOOK