Изследват доходите и условията на живот в 182 домакинства в Кюстендилско

Снимка: Infomreja.bg

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор

През периода март - юни 2023 г., Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания - Кюстендил“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“, съобщават от звеното в областния град.

Проучването за доходите и условията на живот (SILC) е част от изследванията, включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката в панела за 2023 г. е около 9 400 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години.

В периода март - юни 2023 г. 182 домакинства на територията на област Кюстендил ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания - Кюстендил“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро - Югозапад към Националния статистически институт.

В област Кюстендил изследването ще се проведе в градовете: Кюстендил, Сапарева баня, Дупница, Бобошево и Бобов дол, както и в селата: Жиленци, Джерман, Пороминово, Горна Гращица, Баланово, Пиперков Чифлик, Ресилово, Крайници, Новоселяне, Коняво, Самораново, Мламолово, Яхиново, Мало село и Ябълково.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната, съобщават още от статистическия отдел в Кюстендил.

 

КОМЕНТАРИ