ЮЗДП - първенец в България по изпълнение на европроекти

Снимка: Infomreja.bg

Дамянов: Изборите не се печелят с дърва на територията на ЮЗДП

Изборите не се печелят с дърва на територията на ЮЗДП.

Това заяви инж. д-р Дамян Дамянов – директор на Предприятието, който заедно със своите колеги даде пресконференция, на която дадоха информация по множество инициативи, с които се заема ЮЗДП.

По актуалната тема в предизборната кампания – купуване на гласове чрез доставка на дърва за огрев, Дамянов коментира, че на територията на Предприятието няма подобни сигнали.

Инж. Юли Сираков заяви, че през изминалата седмица са извършени проверки съвместно от служители на МВР и ЮЗДП точно по темата „дърва в замяна на глас“.

„Нямаме констатирани нарушения. Нито един служител на Предприятието не би си позволил да ползва изключителен държавен ресурс в името на определена политическа сила“.

Сираков заяви, че броят на жалбите и сигналите не е намалял, но за сметка на това нарушенията – са.

„Будното гражданско общество ни помага доста чрез подаването на сигнали“, каза Сираков.

Той уточни, че през 2021 броят на актовете е бил 1280, а през 2022 – само 480. 80% от нарушителите са системни.

При нарушения от страна на фирма, добиваща дървесина, глобите са в размер от 2000  до 20 000 лв., а за физически лица от 500 лв.

Сираков каза, че в момента пазарът е наситен с дърва за огрев и ползващите този вид отопление не би трябвало да изпитват затруднение при снабдяване. Той апелира обаче хората да не се „запасяват“ в последния момент – през август и септември.

Относно нарушенията на територията на ДГС Разлог, Сираков подчерта, че там съвместната работа между ЮЗДП, МВР и местната влас е дала добри резултати и „ситуацията е овладяна“, но така се е появила в Тетевенско и в момента броят на нарушенията там е по-голям.

„Местното население в Разложко не се отнася с нужното уважение към гората“, каза Сираков и допълни, че значително е спаднала „престъпността на територията на ДГС-то“.

Активно Предприятието работи по европроекти и е първенец в България по изпълнението им.

Инж. Вера Станишева също даде подробна информация за напредъка на Предприятието в заслесителните дейности.

3777 дка са залесени с иглолистни култури, а за храна на животните са засадени 6000 горскоплодни и медоносни фиданки.

За Седмицата на гората ЮЗДП е подготвило по традиция богата програма, с която да отбележи една от най-важните инициативи през годината.

В програмата се включва залесяване на 100 дървета в 100 училища на територията на Югозапада, както и залесяване, в което ще участват студенти от АУБ.

На 5 април ДГС Разлог отбелязва 110 години от създаването си. Тогава край село Баня ученици ще посадят по дърво.

 По повод 50-годишнината на МГ в Благоевград, 50 дръвчета ще бъдат
предоставени за залесяване.

Инж. Дамянов каза, че идеята на ЮЗДП е да насочи младото поколение към горите – опазването им и проблемите в тях. Има и идея за създаването на т. нар. „горски училища“.

ЮЗДП подема и кампания за залесяване на урбанизираните зони.

В 6 кампании на Предприятието са включени доброволци.

Горските експерти от ЮЗДП ДП работят усилено по изпълнението на проект „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“, изпълняван от предприятието с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.

Стартиралият през декември 2022 г. проект има за цел да допринесе за подобряване природозащитното състояние, покритието и свързаността на горски природни местообитания, както и за подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите в Югозападна България. 

Със своя бюджет от над 12.4 милиона лева и широко-обхватни дейности - включващи изграждане на инфраструктура за разсадниково производство, доставка и инсталиране на специализирано оборудване за обработка на семена и производство на контейнерни фиданки, доставка на специализирана горско-стопанска техника, подобряване структурата на горите и залесяване - това е най-мащабния проект, изпълняван от ЮЗДП ДП с европейско финансиране до момента.

За първите няколко месеца от изпълнението на проекта са събрани и обработени близо 2 тона семена от разнообразни дървесни видове, произведени са над 315 000 фиданки за залесяване, подпомогнато е естественото възобновяване в горите върху повече от 250 дка, подобрена е структурата на горските местообитания върху близо 600 дка, залесени са близо 300 дка на територията на горски и ловни стопанства от югозападна България.

Вече са определени изпълнители за планираните строително ремонтни дейности в разсадник „Край града“ – гр. Гоце Делчев и горска семепроизводствена база – гр. Разлог, идентифицирани са доставчици на специализирани горскостопанска техника и оборудване, а предвидените дейности по засаждане над 2.2 милиона нови дръвчета върху обща площ от 330.5 ха текат с пълна сила. През седмицата на гората – 2023 г. предстои организиране на информационни кампании и залесителни акции с доброволци.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква както подобряване на природозащитно състояние и свързаността на целевите горските природни местообитания, така и повишаване капацитета на ЮЗДП ДП за производство на фиданки, залесяване и прилагане на природосъобразни лесовъдски практики, което ще гарантира устойчивост на постигнатите резултати и възможност за тяхното мултиплициране в бъдеще.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf