"Хронология на покровнишкия мост": Бави ли се строежът или просто се спазва законът?

Снимка: Infomreja.bg

Събитията по дати

Кога ще бъде готов мостът при село Покровник? Има ли забавяне на сроковете, защо една тръба „спъва“ институциите? Отговор дава хронологията на събитията от 2021, 2022 и 2023 година, започваща от поройните дъждове до срещата между протестиращи жители и институциите.

2021

На 11 срещу 12 декември 2021 започват проливните дъждове в област Благоевград. Най-тежко са засегнати общините Петрич и Гърмен – където има отнесени от водата пътища, скъсани мостове и водопровод. В община Благоевград към тази дата е залято от Струма полето при село Бело поле.

На 12 декември 2021 със Заповед №2693/12.12.2021 г. на кмета на Благоевград е обявено бедствено положение за територията на общината. Решението е взето на извънредно заседание на Щаб за изпълнение на общински план за защита при бедствия, ръководено от кмета Илко Стоянов. 

На 13 декември 2021 година затварят моста. Обходният маршрут и до днес е през Зелендолско шосе.

Причината за затварянето е, че основите на моста са поддали заради повишеното ниво на Струма. Средните колони на моста са под натиска на влачени от водата дървета. 

Асфалтът е хлътнал в средата на моста. Преминаването по него не е безопасно, поради което съоръжението бе затворено. 

От двете му страни са направени насипи от камъни, оградени с полицейски ленти, за да сигнализират на водачите за невъзможността за преминаване.

Забранява се и преминаването на пешеходци.

Оказва се, че все пак има недобросъвестни хора, които са преминавали и пеш, и с коли през моста – видно от следи по насипите. През 2022 са поставени специални прегради, за да се ограничи изцяло преминаването с цел безопасност.

На 13 декември в длъжност стъпва новоизбраният премиер Кирил Петков.

На същия ден – 13 януари, при областния управител – Николай Шушков, е свикана среща, в която участват представители на почти всички общини в Югозапада, засегнати от пороите.

На 15 декември на среща при Петков са областните управители на Благоевград, Смолян и Кърджали – пострадали тежко след пороя. Шушков докладва на Петков за положението в Пиринско, за скъсания водопровод в Гърменско и отнесените в Петричко пътища и активирани свлачища.

На 15 декември пристигнат специалисти от Института по пътища и мостове за обследване на съоръжението. В заключението си към становище, което по-късно е прикрепено към обществената поръчка, експертите са категорични, че състоянието на моста е в аварийно, и предлагат два варианта за решение на проблема – изграждане на ново съоръжение или ремонт на съществуващото, като обясняват, че във втория случай трябва да се разруши връхната конструкция на отвори 3 и 4, и стълб 3, да се направи нов стълб и нови връхни конструкции в отвори 3 и 4, и да се усили фундирането на останалите стълбове.

На 20 декември 2021 година отново е свикана среща към кризисния щаб при управителя, заради опасност от спиране на газоподаването към Благоевград – заради прикрепената към моста тръба. Спиране на газа за Благоевград има за няколко часа.

2022

На 5 януари 2022 в длъжност встъпва новият областен управител – Валери Сарандев.

На 6 януари проверка на състоянието на моста е направена от Комисията по бедствия и аварии.

Поддалият мост на Покровнишко шосе ще бъде включен в списъка с обекти за спешни ремонти и финансирането, необходимо за възстановителните дейности, ще бъде осигурено от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Това става ясно на 16 февруари 2022 след изпратено писмо от кмета на Благоевград Илко Стоянов до Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

На 19 май Областното пътно управление в Благоевград изпраща в Агенцията по обществени поръчки за предварителен контрол данните, във връзка с предстоящото обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство.

На 31 май 2022 Областно пътно управление – Благоевград обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на новия мост. Кандидатите могат да подават оферти до 30 юни т. г.

На 2 юли 2022 година става ясно, че седем фирми и обединения са подали оферти. Кандидатите са софийски и благоевградски дружества: „Трейс груп холд“ АД с представител Боян Делчев, регистрирана в столицата, „Галчев инженеринг“ ООД, управлявана от Мариана Галчена и сина й Любомир, „Парсек груп“ ЕООД, собственост на Бончо Бонев, и обединенията ОРС-МОСТ  на „ОРС-Инфраструктура“ ООД на Огнян Павлов и „Мостконсулт“ ООД на съдружниците Димо Кисов, Милчо Решков и Мартин Кисов, „Партньори – Струма“ ДЗЗД с участници „БГ Ленд Ко“ АД на Велимир Магурев, Стефан Соколов и Мария Колева (фирмата, която прави мащабния ремонт на ул. „Марица“ преди няколко години), „Ей Джей Консулт“ ЕООД на Александър Жипонов и „Виа про инженеринг“ ЕООД на Иван Марков, Обединение „Миряна“ между „Геострой“ АД със съдружници Владимир Вутов, Емилия Илиева и белгиеца Доминик К. М. Хамес, и „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев“ на съдружниците Методи Байкушев, Стефка Чорбаджийска, Мария Чорбаджийска и Христо Чорбаджийски, както и ДЗЗД „Мост-Покровник“, обединяващо „Грома холд“ ЕООД, собственост на Христо Савев, и „Пътпроект“ ЕООД с управител Венцислав Зарев.

За изграждане на нов мост при с. Покровник са отпуснати 7 257 000 лв. без ДДС.

На 5 август на пост като областен управител се връща Николай Шушков.

На 24 октомври 2022 е подписан договорът с избрания след открита процедура по ЗОП изпълнител за проектиране и строителство на съоръжението - ДЗЗД "МОСТ ПОКРОВНИК", в което участват "Грома Холд" ЕООД и "ПЪТПРОЕКТ" ЕООД.

Срокът за изготвяне и предаване на техническия проект е 90 календарни дни, разделен в три междинни етапа.

На 25 октомври стартират и подготвителните дейности.

На 2 ноември 2022 Областно пътно управление – Благоевград, обяви обществена поръчка за изпълнител на строителния надзор при изграждането на нов мост. Кандидатите могат да подават оферти до 5 декември.

На 7 декември в длъжност встъпва новият областен управител Стоян Христов. Николай Шушков е назначен за заместник-министър в регионалното министерство.

На 7 декември 2022 от АПИ обявяват, че 8 са отворените оферти в откритата процедура за избор на изпълнител на строителния надзор при изграждането на новия мост.

Отворените оферти са на: „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД; „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ООД; ОБЕДИНЕНИЕ „НАДЗОР ЮГ“ (ДЗЗД), в което са „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „КОНТПАС“ ООД;  „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД; ОБЕДИНЕНИЕ „ИПС-ТЕСТ“, с участници „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД и „ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД; „ТРИ – ЕС“ ЕООД; ДЗЗД „ТРАНСКОНСУЛТ Група-БГ“,  „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, „ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА“ ЕАД; „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД.

Прогнозната стойност за изпълнение обществената на поръчката е 254 016 лв. без ДДС.

2023

На 4 януари по инициатива на заместник-министър Николай Шушков, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се провежда работна среща, на която бяха обсъдени проблемите, които забавят строителните дейности. В нея участват областният управител на Благоевград Стоян Христов, кметът на община Благоевград Илко Стоянов, председателят на  Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Венцислав Ангелов и инж. Десислава Паунова член на УС, управителят на ВиК –Благоевград инж. Мартин Петров, представители на консорциума, спечелил обществената поръчка за строителство на новия мост „ДЗЗД „Мост Покровник“, представели на газовото дружество „Аресгаз“ и др.

Обявено от Шушков е, че се форсира проектът за изграждане на нов мост.

На 5 януари кметът на Благоевград свиква извънреден брифинг, на който обявява: Документите бавят изграждането на покровнишкия мост. Местенето на тръбата с газ води до административни неуредици.

Местенето на тръбата обаче не е проблем на газопреносната фирма, станало ясно от срещата. То ще струва около милион. Това се е знаело още в самото начало при подготвянето на проекта за изграждането на моста, казва Стоянов.

На 20 януари се провежда среща в Община Благоевград, на която присъстват председателят на АПИ – инж. Венцислав Ангелов, управителят на Областното пътно управление в Благоевград – инж. Иван Кунев, и експерт от АПИ – инж. Даниел Иваничков.

Проблем за изграждането на моста е преместването на тръбата. Търсим начин за изграждането на съоръжение до моста, където да се закрепи тя. В момента се проучва как да се изгради именно това временно съоръжение и дали по него ще могат да преминават леки автомобили и строителна техника. Всички тези дейности са на 100% финансирани от държавния бюджет, каза Ангелов.

В рамките на 40 дни (които започват да текат от 26 януари) изтича срокът по обявената от АПИ обществена поръчка за избор на фирма, която да изгради моста, в този срок се вмества и изграждането на допълнителното временно съоръжение. Сроковете обаче не се бавят, уточниха представителите на институциите и заявиха, че строежът на моста е предвиден за 300 дни, което означава, че ще бъде готов около ноември 2023.

На 20 януари със заповед областният управител назначи комисия, която да обследва състоянието на всички комуникационни съоръжения, прикачени към съществуващия мост.

Два са протестите на жителите на 6-е села, които настояват за бързото изграждане на моста – единият е на 19 май 2022, другият – на 15 януари 2023. И при двата протеста е блокирана АМ „Струма“ при село Зелен дол.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5