Глобиха Община Рила с 2000 лв., изхвърляла мръсни води в Рилска река

Снимка: Infomreja.bg

Община Рила изливала мръсни води в река Рилска

Община Рила е наказана за нарушения на Закона за водите.

Община Рила изливала мръсни води в река Рилска, съобщават от РИОСВ - Благоевград.

Общината не е притежавала издадено Разрешително за заустване на отпадъчни (битово-фекални и промишлени) води, които са формирани, събрани и отведени от канализационната мрежа наРила, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

Рилският манастир е санкциониран, за това че като титуляр на издадено от директора на БДЗБР Разрешително за заустване на отпадъчни води не е извършила собствен мониторинг на количеството и качеството на отпадъчните води за трето тримесечие на 2022 г., за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 във от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.
 

КОМЕНТАРИ