Европейски орган ще реагира при извънредни здравни ситуации в Съюза

Снимка: Infomreja.bg

HERA е основен стълб на Европейския здравен съюз

Европейската комисия създава Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), за да се предотвратяват и идентифицират извънредни здравни ситуации и да се реагира бързо на появата им. Благодарение на HERA ще можем да предвиждаме заплахи и потенциални здравни кризи чрез събиране на данни и изграждане на необходимия капацитет за реакция. Когато се озовем в извънредна ситуация, HERA ще подсигури разработването, производството и разпространението на лекарства, ваксини и други медицински мерки за противодействие (например ръкавици и маски), за които имаше най-остър недостиг по време на първата фаза от действията при появата на коронавируса. HERA е основен стълб на Европейския здравен съюз, обявен от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза за 2020 г. Този орган запълва празнина в реакцията и готовността на ЕС при извънредни здравни ситуации.

Преди криза: подготовка

Преди настъпването на здравна криза още по време на т. нар. „етап на подготовка“ HERA ще работи в тясно сътрудничество с други здравни агенции на равнище ЕС и на национално равнище, сектора и международни партньори за подобряване на готовността на ЕС за извънредни здравни ситуации.

HERA ще извършва оценка на заплахите и ще събира данни, ще разработва модели за прогнозиране на възникване на огнища и до началото на 2022 г. ще набележи и предприеме действия по най-малко три заплахи с голямо въздействие и ще отстрани евентуални пропуски в медицинските мерки за противодействие.

HERA също така ще предлага подкрепа за научни изследвания и иновации за разработването на нови медицински мерки за противодействие, включително чрез общи за ЕС мрежи за клинични изпитвания и платформи за бърз обмен на данни.

Освен това HERA ще търси решения на пазарни предизвикателства и ще укрепва промишления капацитет. Въз основа на работата, извършена от Работната група за увеличаване на промишления капацитет за ваксини срещу COVID-19, HERA ще установи близък диалог със сектора, дългосрочна стратегия за производствен капацитет и целенасочени инвестиции и ще предложи решения за премахване на пречките пред веригата на доставки за медицински мерки за противодействие.

Органът ще е застъпник на метода на възлагане на обществени поръчки за тях. Той ще предлага решения за предизвикателствата, свързани с тяхната наличност и разпределение, и ще увеличава капацитета за натрупване на резерв, за да се избегнат недостигът и затрудненията в логистиката.

HERA също така ще укрепи натрупването на знания и умения в държавите членки във връзка с всички аспекти на медицинските мерки за противодействие.

По време на здравна криза: реакция

При обявена на равнище ЕС извънредна ситуация в областта на общественото здраве HERA може бързо да даде начало на спешни операции, включително бързо вземане на решения и задействане на спешни мерки, под ръководството на съвет на високо равнище по здравни кризи. Той ще задейства спешно финансиране и механизми за наблюдение, ново целево разработване, обществени поръчки и закупуване на медицински мерки за противодействие и изходни материали.

Ще бъдат задействани механизми по проекта EU FAB – мрежа от производствени мощности, които са в режим на постоянна готовност, за производство на ваксини и на лекарства, за да се обезпечи сигурен капацитет за бързо увеличаване на производството, както и планове за спешни научни изследвания и иновации в диалог с държавите членки.

Ще бъде засилено производството на медицински мерки за противодействие в ЕС и ще бъде изготвен опис на производствените съоръжения, суровините, консумативите, оборудването и инфраструктурата, за да се добие ясна представа какъв е капацитетът на ЕС.

Ресурси

За дейностите на HERA ще се разчита на бюджет от 6 милиарда евро от настоящата многогодишна финансова рамка за периода 2022—2027 г., част от който ще дойде от допълнителното финансиране по NextGenerationEU.

Други програми на ЕС (например Механизмът за възстановяване и устойчивост, REACT-EU, Кохезионният фонд и програмата InvestEU в рамките на ЕС, както и Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество извън ЕС) също ще допринесат за укрепване на устойчивостта на здравните системи. Заедно със споменатите 6 млрд. евро общата стойност на подкрепа ще възлезе на почти 30 млрд. евро през следващия финансов период и дори повече, ако включим и инвестициите на национално равнище и в частния сектор.

Следващи стъпки

За да се осигури бързо стартиране на HERA и надграждане на инкубатора HERA, започнат през февруари 2021 г., органът ще бъде създаден като вътрешна структура на Комисията. Той ще заработи напълно в началото на 2022 г. Неговите функции ще бъдат преразглеждани и адаптирани ежегодно до 2025 г., когато ще бъде извършен цялостен преглед.

Предложеният регламент на Съвета относно рамка от мерки, свързани с медицинските мерки за противодействие при извънредна ситуация в областта на общественото здраве на равнището на Съюза, ще бъде обсъден и приет от Съвета.

През следващите дни Комисията ще публикува обявление за предварителна информация, за да оповести на производителите на ваксини и терапевтични продукти за поканата за участие в конкурс по проекта EU FAB, планиран за началото на 2022 г.

Изявления на членовете на колегиума

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: HERA е поредният градивен елемент на един по-силен здравен съюз и важна стъпка напред за готовността ни за действие при кризи. Благодарение на HERA ще сме сигурни, че имаме на разположение медицинското оборудване, което ни трябва, за да защитим гражданите си от бъдещи заплахи за здравето. С HERA ще могат да се вземат бързи решения за осигуряване на доставките. Това е обещанието, което дадох през 2020 г., и именно него изпълняваме сега.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, посочи следното: HERA има ясна цел: осигуряване на наличие, достъп и разпределение на медицински мерки за противодействие в Съюза. HERA е реакцията на ЕС както при предвиждане, така и при справяне с извънредни ситуации. HERA ще има мандат и бюджет, за да работи със сектора, медицинските експерти, научните работници и нашите глобални партньори, за да се гарантира, че най-важното оборудване, лекарства и ваксини са на разположение бързо, когато и както е необходимо. Сега знаем, че: Да си сътрудничим, е единственият начин да противодействаме на пандемията от COVID-19 и на бъдещи извънредни здравни ситуации.

Стела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: HERA е разковничето към построяването на силен европейски здравен съюз. Благодарение на HERA ще можем да предвиждаме заплахи чрез проверка на обстановката, да координираме действията си при навременната ни реакция посредством разработването, снабдяването и разпределението на жизнено важни медицински мерки за противодействие на равнище ЕС. Това е единствена по рода си структура за здравна сигурност, която ни дава възможност да изпреварим събитията. Здравната сигурност се превръща в колективно усилие в ЕС. След вече почти две години на унищожителна пандемия HERA се явява символ на промяна в съзнанието по отношение на политика за здравето, която ние всички бе трябвало да подкрепяме – само когато действаме заедно, можем да сме по-силни и способни да допринесем осезаемо за здравната сигурност на гражданите си.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, добави: Медицинските мерки за противодействие имат огромна роля за борбата със заплахите за здравето. Комисията е начело на борбата с пандемията, но трябва да се направи още повече, за да се гарантира, че сме по-добре подготвени за следващата криза. Научните изследвания и иновациите ще бъдат градивен елемент за HERA, тъй като новият орган има за цел да насърчава и подкрепя разработването на медицински технологии и тяхното производство.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: С HERA извличаме поуките от кризата: не можем да опазим здравето на нашите граждани, ако не осигурим промишлен капацитет в ЕС и добре функциониращи вериги на доставки. Успяхме да усъвършенстваме производството на ваксини срещу COVID-19 за рекордно кратък срок за Европа и за останалата част от света. Но трябва да сме по-добре подготвени за бъдещи здравни кризи. HERA ще създаде нов, адаптивен производствен капацитет и сигурни вериги на доставки, за да помогне на Европа да реагира бързо, когато това е необходимо.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as