Община Разлог подменя водопровода на улица „Бела река“

Снимки: Община Разлог

Прогнозите за приключване на дейностите предвиждат цялостната им реализация да бъде осъществена до средата на лятото

Община Разлог стартира цялостна подмяна на етернитовия водопровод на улица „Бела река“, в участъка между ул. “Опълченска и ул. “Даме Груев”, с по-безопасни тръби, съобщават от администрацията.

„Като част от инициативата за „Безопасна и здрава среда“ дейностите ни са насочени към подобряване качеството на питейната вода и осигуряване на по-добро водоснабдяване. След подмяна на водопроводната мрежа предстои да асфалтираме изцяло участъка, като едновременно с това ще обособим нови тротоарни пространства, клетки за паркиране от двете страни на улицата и ще засадим нова растителност.

Като продължение и на дейностите по „Подобряване регулацията на движението“, с цел осигуряване на безопасно движение, ще бъде въведен еднопосочен режим на движение в участъка – посока ул. „Даме Груев"", разясни г-н Иван Гюров, зам.-кмет на Община Разлог.

В участъка Община Разлог планира обособяване на минимум 40 паркоместа тип рибена кост от страната на реката и над 20 - от страната на жилищните сгради. Пред многофамилната сграда на ул. „Бела река“ 4 пространството  включващо и площта на премахнатите преди няколко дни незаконни гаражи, ще бъде използвана за успоредно и перпендикулярно паркиране,  а по цялата дължина на улицата предстои засаждане на нови дръвчета и оформяне места за отдих.

Прогнозите за приключване на дейностите предвиждат цялостната им реализация да бъде осъществена до средата на лятото, при подходящи метеорологични условия за работа.

 

КОМЕНТАРИ

FACEBOOK