Допълнителни 64 млн. лв. за подобряване на градската среда и в икономическите зони

Снимки: МРРБ

Одобрен е подходът за индексация на разходите за строителство по програмата

Допълнителни 64 млн. лв. ще бъдат инвестирани в мерки за подобряване на градската среда и икономическите зони чрез финансови инструменти, изпълнявани от „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която е ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Изменението в ОПРР беше одобрено по време на 21-то заседание на Комитета за наблюдение (КН). В него участваха представители на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, институции и организации, членове на КН. Форумът се проведе в Стара Загора.

Членовете на комитета одобриха и предложения от Управляващия орган на програмата подход за индексация на разходите за строително-монтажни работи на договорите за безвъзмездна финансова помощ, попадащи извън обхвата на Методиката за изменение на цената на договора за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС №290 от 27.09.2022 г. и обнародвана в ДВ бр.78 от 30.09.2022 г. Целта на индексацията е да се осигури равно третиране на бенефициентите по ОПРР 2014- 2020 г., които попадат извън обхвата на Методиката, и те да бъдат подкрепени с 15% безвъзмездна финансова помощ, в унисон с подхода на УО за тези включени в Методиката. С това решение членовете на Комитета за наблюдение предоставят възможност на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г. да възложат и/или довършат поръчките си по Закона за обществените поръчки по всички договори в изпълнение. Това ще допринесе и за изпълнение на целите и индикаторите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

По време на заседанието заместник-министър Георгиева направи и пълен преглед на изпълнението по ОПРР, като подчерта добрия напредък, но спомена и за предизвикателствата в сферата на образователна и здравна инфраструктура, както и регионалния туризъм. Тя информира, че е договорен 100% от ресурса по програмата, а разплатените средства са 2,288 млрд. лв. или 73% от бюджета ѝ. „Успоредно с изпълнението на настоящата оперативна програма нашите усилия са насочени и към стартиране на изпълнението на новата Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г., която беше изпратена за официално одобрение от ЕК на 15 ноември 2022 г.“, допълни Георгиева.

Агнес Монфрет – началник на отдел „България, Хърватия и Румъния“ от Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия, също приветства членовете на Комитета и сподели, че е впечатлена колко много училища в Стара Загора са реновирани, а децата в тях са отлично подготвени и изрази увереността си за бъдещето на града. Тя подчерта, че Стара Загора е истински зелен град, като лично е имала възможност да използва зелени електробуси при посещението си на обекти по ОПРР в града.

Представителят на Европейската комисия заяви, че периодът, в който се намираме в момента, е ключов за успешното приключване на програмата. Също така, поуките и уроците, които сме получили през програмен период 2014-2020 г., ще са много важни за изпълнението на целите през новия програмен период 2021-2027 г. На фона на случилите се много кризи през последните месеци, ЕК заяви своята подкрепа към Управляващия орган за съвместно справяне с предизвикателствата. Десислава Георгиева, увери представителите на ЕК, че целият експертен и административен капацитет на Управляващия орган на ОПРР е ангажиран и работи активно, за да не бъде загубено „нито едно евро“ от изпълнението на проектите през този програмен период.

По отношение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. началникът на отдел „България, Хърватия и Румъния“ изрази надежда за предстоящото ѝ одобрение до края на годината.

По време на заседанието беше коментирана и темата за зеления преход и нисковъглеродната икономика. Възможността за тяхната подкрепа, която страната ни ще получи включително и чрез ПРР 2021-2027 г., беше определена от г-жа Монфрет като изключителна. Според нея Фондът за справедлив преход и бюджетът му целят да подсигурят именно справедлив преход за по-засегнатите региони, какъвто е и Стара Загора. Тази тема е много важна, както за зеленото бъдеще на България, така и за постигането на целта за една Зелена Европа до 2050 г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5