Доц. Дечев: Сигнал за ПИФ е имало още през 2022, МОН не констатира истинските нарушения!

Колаж, илюстрация: Infomreja.bg

Макар и в опозиция, и ректорът и доцентът са категорични в едно: МОН не си върши работата!

Мандатът 2019 – 2023 бе отчайващ за мен и много други преподаватели в ЮЗУ, независими от мен, които напуснаха ВУЗ-а. Властта сега е в един човек, който цял живот е наблюдавал корупцията в ПИФ.

Това заяви за ИНФОМРЕЖА доц. Стефан Дечев – подателят на сигнала до МОН относно нарушения в благоевградския университет.

Репортерът Александра Димитрова се свърза с доц. Дечев, задавайки въпроси, част от които вчера изказани на пресконференцията, дадена от ръководството на ЮЗУ.

Доц. Дечев заяви, че МОН и проф. Галин Цоков действа реактивно – първо казва, че отново завършили студенти ще полагат изпити, а след това се връща крачка назад и твърди, че няма да има подобни изпити. Това стимулира проф. Марин да излезе и да каже открито, че в ЮЗУ фалшиви дипломи няма, нито незаконно провеждани изпити, каза Дечев.

Той подчерта обаче че никога не е ставало дума за фалшифициране на дипломата като документ, защото на нея има холограмни стикери, за които самият ректор говореше.

„Става дума за незаконността на провеждане на изпитите, за начина им на полагане“, допълни Дечев.

А ето какво още сподели пред ИНФОМРЕЖА доцентът от Нов български университет и бивш кадър на ЮЗУ:

Моят сигнал се отнася за специалностите „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“. Той не се отнася за специалност „Право“. Едва днес разбрах, че повече от година преди моя сигнал е имало сигнал в МОН и за специалност „Право“ и всъщност моят сигнал е станал причина да се задействат и за специалност „Право“. Това го разбрах след проведен с мен разпит в МВР и прокуратурата.

Нагласен ли е сигналът Ви, така че да съвпадне с изборния месец декември, в който встъпи в длъжност и новият ректор?

На мен ми трябваше много време! Аз констатирах тези неща между септември – октомври 2023. До януари трябваше да документирам всички случаи и да направя списък къде са поставени оценки не от мен и къде е правен опит да бъде фалшифициран подписът ми. Трябваше да изчакаме удобно време, когато един преподавател може да се рови в книжата, а това става най-вече по време на сесия. Тоест трябваше да дойде януари – февруари. Документирах нещата, направих подробни списъци през март и април, през май уведомих Антикорупционния фонд и трябваше да се заснемат доказателствата. За това действие бяха необходими специални очила, които трябваше да пристигнат от Хърватия, с които могат да се правят снимки. След дефект, бяха поръчани други очила от САЩ, но се оказа, че снимките с тях не са качествени. И двата чифта бяха поръчани от АКФ. Оказа се в крайна сметка, че трябва да ползвам телефона си и на час по лъжичка да ги документирам.

През септември, октомври и ноември тази година се опитах да стигна до някаква графологична експертиза. Оказа се, че за това има процедура, а органите няма да ми съдействат. Така се стигна до ноември. Подготвих сигнала и на 1 декември го депозирах в МОН.

Обърнете внимание, че до преди час не знаех за сигнала за специалност „Право“. Той е бил през 2022 подаден, но никой не е обърнал внимание, а и на моя сигнал също. До 6 декември, когато поставих сигнала на фейсбук страницата си и медиите го виждат. На 8 декември министър Цоков издава заповед за проверка, която започва на 11 декември.

Очаква се да се проверява специалност „История“, но в ПИФ са подготвени един куп фалшиви документи. Когато комисията на МОН поискала неочаквано да види и документи за специалност „Право“, те не са могли да реагират така, както са се подготвили за историческите специалности.

Какво е Вашето поведение като преподавател в ЮЗУ. Забавял ли сте нанасянето на оценки?

Това са измислици. На фотографиите е ясно, че към юли 2023 има още един куп ненанесени оценки от други преподаватели, което пък може да означава, че и може би никога не са проведени изпитите, но пък за сметка на това са раздадени дипломи в специалностите, за които отговоря катедра „История“.

Тоест Вие сте изпълнявал задълженията си?

Каквото и да било забавяне да има по време на ковид пандемията, то не се е различавало от забавянето на който и да било друг преподавател от ЮЗУ. Това са голословни твърдения!

По време на пресконференцията бе споменато няколко пъти, че на преподавателите е напомняно да насят оценки…

Зная за тези твърдения. Зная и за твърдения, че и през пандемията не съм влизал в системата и не съм си влизал в часовете от март 2020. Представяте ли си?! А аз нямам нито едно наказание! Как хем не съм влизал в часовете онлайн, а не съм наказан?!

12 години къде бяхте, защо не подадохте сигнал?

За „История“ съм сигнализирал тогава, когато видях нарушенията с очите си. В специалност „История“ не съм виждал някой да подписва другиго. Първият, който го въведе това, е Валентин Китанов - ръководителят на катедра "История".

Вчера бе намекнато, че имате тесни роднински връзки с високопоставен служител и затова проверката е скоростна?

Скоростната проверка се извършва заради медиите. Ако чакахме МОН, то нямаше да я извърши. Самият факт, че сигналът е от 1 декември, а заповедта от 8, а пък самата проверка на 11, говори красноречиво за това. Освен това публична тайна е, че Юруков и Марин се ползват с протекцията на главния юрист-консулт на МОН. (Йосифов) и оттам идва предварителната информация на Марин кои нарушения са заметени под килима и кои са останали в доклада.

Що се отнася до автора на твърдението за „тесните роднински връзки“ – Иванка Станкова, тя никога не се е отличавала с особена интелигентност. И тя си мисли, че както в ЮЗУ работят роднините на Юруков, то и моите взаимоотношения и зависимости са такива с  роднина.

Да, имам такъв, но той има своя професионален път, а аз своя.

Какъв е пътят на ЮЗУ след този сигнал и проверка? Вашият сигнал е червена лампа за обществото и за висшето образование в страната.

Вие сте права! Голяма е заслугата на МОН, което говори за лошо водене на документацията, коригиране, ненасяне на всички данни. Това са дребни административни пропуски, които могат да бъдат открити във всички ВУЗ-ове в страната. Целта е обаче не да се търсят дребните административни пропуски, а да се търсят тежките нарушения и най-накрая министърът да се сети, че има и чл. 10*, който му дава права да отстрани тези, замесени в корупционните практики, а не да изпрати доклад до ЮЗУ и да иска „Марин да накаже Марин“. Ако Цоков отстрани Марин и запечата учебния отдел на ПИФ, може би ЮЗУ ще изглежда по-добре.

Какъв е коментарът Ви за поведената пресконференция вчера?

Няма новина. При толкова кадърни, свестни, интелигентни хора в ЮЗУ, след 30 години отрицателна интелектуална селекция пред нас се изправиха хора, които дори не могат да скалъпят някакви сносни аргументи в свое оправдание.

* Чл. 10 от Закона за висшето образование:

ал. 5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) назначава временно изпълняващ длъжността ректор на новооткрити държавни висши училища до провеждането на изборите, но за не повече от 6 месеца;
6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца:
а) след изтичане на срока по чл. 24, ал. 4;
б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) при допуснато нарушение по чл. 31, ал. 4, установено с констативен протокол;
в) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) при предсрочно прекратяване на мандата;
г) (нова - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2022 г.) когато по отношение на ректора на висшето училище бъде установено плагиатство и/или недостоверност на представените научни данни в научните трудове, въз основа на които е придобита научна степен или е заета академична длъжност, или когато ректорът не изпълни в срок задължението си по чл. 35, ал. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България;
7. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) упражнява контрол върху висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 по спазването на този закон, като за извършените проверки в едномесечен срок се съставя констативен протокол с препоръки и срок за отстраняване на допуснатите закононарушения; при неизпълнение на препоръките в посочения срок министърът на образованието и науката прави предложение пред Националната агенция за оценяване и акредитация за отнемане на акредитацията; информация за извършените проверки и за резултатите от тях се публикува на интернет страниците на Министерството на образованието и науката и на висшето училище.
 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa

FACEBOOK

//