Директорът на СУ-Гърмен, Стоян Стругов: Честит 24 май!

Снимка: Infomreja.bg

24 май е и патронен празник на училището в Гърмен

Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност е и патронен празник на училището в село Гърмен.

В тази люлка на знанието са израснали поколения достойни люде. И днес тук се учат и възпитават млади хора, които ще заемат достойно място в обществото.

По случай двойния ни празник поздравявам учениците, учителите, родителите и помощния персонал на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Гърмен.

Вярвам, че заедно ще продължим славния летопис на любимото ни училище, така че и бъдещите поколения да се гордеят с нас!

 

Стоян Стругов

Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Гърмен

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.