Директорът на ОбУ-Юруково, Салих Шольов: Честит първи учебен ден!

Пожелавам крепко здраве, спорна работа и на добър час във времето, наречено живот!

Честит първи учебен ден!

Българският народ неслучайно е сътворил празниците, но един от най-желаните и емоционалните празници е 15 септември, който се отнася до всяко училище, до всеки български дом и се отбелязва тържествено.

По този повод поздравявам всички учители за още едно хубаво начало в техния професионален път, защото и те като своите ученици очакват този ден с любов и емоция, готови за старта на новата учебна година.

Успешна година пожелавам на всички, изпълнена със стремеж към светлина и знание, и нека те ви съпътстват винаги, а удовлетворението от творческата съвместна работа вдъхновява духа ви за полет и за нови учебни успехи на знанието!

Пожелавам крепко здраве, спорна работа и на добър час във времето, наречено живот!

 

Салих Шольов

Директор на ОбУ „Васил Левски“, с. Юруково, община Якоруда

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.