Демерджиев: България е подложена на постоянен миграционен натиск

Снимка: МВР

България приветства Плана за действие на ЕС за централното Средиземноморие и предложените мерки

Министър Иван Демерджиев и заместник-министър Моника Димитрова-Бийчър участваха в извънредно заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“. Фокусът бе върху актуалното състояние по всички миграционни маршрути и набелязване на общ път напред.

В рамките на заседанието ЕК представи План за действие на ЕС за Централното Средиземноморие, който бе широко подкрепен от държавите членки. Очертана бе необходимостта от еднакви усилия върху всички основни миграционни маршрути, основани на цялостен подход, запазване на единството на ЕС при посрещането на настоящите предизвикателства и постигане на напредък в преговорите по Пакта за миграция и убежище.

България приветства Плана за действие на ЕС за централното Средиземноморие и предложените мерки във външното измерение на миграцията. Министър Демерджиев подчерта необходимостта от засилване на сътрудничеството със съседните трети държави, като за тази цел държавите членки на първа линия следва да бъдат финансово подкрепени. Акцентира върху ускоряване на изпълнението на ангажиментите по Декларацията за солидарност и бързото финализиране на Пакта за миграция и убежище при спазване на принципа за установяване на правилния баланс между отговорност и солидарност.

Като държава по Източносредиземноморския маршрут, България е подложена на постоянен миграционен натиск, изтъкна вътрешният министър и информира колегите си за предприетите мерки за противодействие на нелегалната миграция. Той подчерта  активното  сътрудничество с Турция с цел неутрализиране на каналите за контрабанда на мигранти. Министър Демерджиев обърна внимание, че тази престъпност става все по-дръзка, агресивна и опасна и за съжаление български полицаи загубиха живота си, пазейки външните граници на ЕС.

Българската страна подчерта, че ситуацията по маршрута на Западните Балкани също е тревожна и изисква предприемане на общ европейски отговор чрез План за действие. В този смисъл бе заявено, че страната ни полага последователни усилия за недопускане на вторични движения към Западна Европа, както и фрагментиране на потоците.

В рамките на форума министър Демерджиев и заместник-министър Бийчър проведоха двустранни срещи с европейския комисар по вътрешни работи Илва Йохансон, както и с министрите на вътрешните работи на Франция и Австрия, министъра по миграцията на Швеция и държавния секретар по миграцията на Германия.

В рамките на срещата с комисар Йохансон, министър Демерджиев изказа благодарност към Европейската комисия за цялостната подкрепа и положените усилия за приемане на България в Шенген. Бяха обсъдени предстоящите стъпки с цел положително решение през месец декември. Министър Демерджиев запозна комисар Йохансон с мерките за охрана на външните граници и противодействие на контрабандата на мигранти, които страната ни предприема. Еврокомисарят потвърди категоричната си подкрепа за присъединяване на България, Румъния и Хърватия към Шенген и приемане на решение на СПВР през декември.

В разговора с министъра на вътрешните работи на Франция Жерал Дарманен министър Демерджиев благодари за приноса на Френското председателство за връщането на темата за разширяването на Шенген в дневния ред на Съвета. В отговор министър Дарманен  увери в категоричната подкрепа на Франция за пълноправното членство на България в Шенген.

По време на срещата с федералния министър на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер бяха обсъдени възможни съвместни действия за засилване на външните граници на ЕС. Двамата министри се договориха за задълбочаване на оперативното сътрудничество в борбата с контрабандата на мигранти и за противодействие на нелегална миграция.

Министър Демерджиев подчерта пред шведския министър по миграцията Мария Малмер Стенергард, че  България поема всички отговорности и тежести като държава членка на първа линия, която гарантира сигурността на външната граница на ЕС и овладява миграционния натиск. Отбеляза, че присъединяването към Шенген е първостепенен приоритет за страната ни. Той изрази готовност за предоставяне на всяка допълнителна информация, за да бъдат адресирани притесненията на шведския парламент. Договорено бе да се работи за провеждане на среща с министъра на правосъдието на Швеция.

По време на срещата с държавния секретар по миграцията Бернд Крьосер министър Демерджиев благодари за подкрепата за членството на България в Шенген.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6