Даровитите деца на Дупница с шанс за стипендия от Общината

Снимка: Infomreja.bg

Приемът на документи започва от 3 април

Община Дупница започва от 3 април прием на заявления на деца и младежи за стипендии и финансово стимулиране, съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби, съобщават от общинска администрация.

Документи за кандидатстване могат да бъдат подавани до 23 април /включително/ в деловодството на Община Дупница. Право на отпускане на стипендия и финансово стимулиране има всяко дете или младеж до 25 години, с постоянен или настоящ адрес в община Дупница, с доказани изяви на местно, регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта, за която кандидатства. Областите за кандидатстване са - наука и техника, изкуство и култура и спорт.

Както и в досегашните години и през настоящата ще бъдат раздадени: една годишна стипендия „Свети Иван Рилски”; три годишни – по една във всяка от областите на кандидатстване; дванадесет месечни стипендии – по четири във всяка от областите на кандидатстване и девет еднократни финансови стимулирания – по три във всяка от областите. Посочените стипендии и финансово стимулиране се разпределят на три сесии през месеците април, август и ноември.

Комисия от общински съветници и администрация разглеждат подадените документи и определят призьорите.

 

КОМЕНТАРИ