Благоевград остава на дъното по работна заплата

Снимка: НСИ

Благоевград заема предпоследно място по показател средна брутна работна заплата

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2022 г. намалява с 1.1% спрямо края на юни 2022 г., като достигат до 83.8 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 0.9% (до 21.8 хиляди), докато в частния сектор намаляват с 1.8% до - 62.0 хиляди.

В края на септември 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат намаление с 2.0%. По сектори в сравнение с края на септември 2021 г. наетите в частния сектор намаляват с 3.7% (или с 2.4 хил.), докато в   обществения сектор нарастват с - 3.3% (или с 0.7 хил.), съобщава НСИ.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 2.8 % до – 1 171 лева. За обществения сектор средната месечна 3аплата е 1 583 лв., а за частния – 1 022 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава със 17.2% в сравнение със съответния период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2022 г. област Благоевград заема предпоследно място по показател средна брутна работна заплата. 

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 390 лв.,  София – 1 618 лв. и Враца  – 1 614 лева. 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd