Баненски и Андонов отново поемат НП "Пирин" и "Рила"

Снимка: Инфомрежа/ Региона

След проведен конкурс са назначени директори на трите национални парка

Назначени са директори на трите национални парка “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан” след проведен конкурс.

В Дирекция „Национален парк Рила“ (ДНП “Рила”) е назначен Красимир Андонов, който постъпва на служба в ДНП “Рила” още през 2002 г. и е заемал различни експертни длъжности, като през 2010 г.-2013 г. и 2015-2022 г. е бил директор на ДНП “Рила”. Завършил е магистратура в ПУ „Паисий Хилендарски“, със специалност „Биология и химия“, съобщават от министерството.

В Дирекция “Национален парк Централен Балкан“ (ДНП ЦБ) на поста остава Николай Гоцков, кандидат, който до момента изпълнява длъжността до провеждане на конкурс. Той е работил в органите на МВР, Министерство на правосъдието, общинските администрации на Казанлък и Павел баня. Завършил е „Право“ в СУ “Св. Климент Охридски” и „Охрана на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата“ в Академията на МВР.

В Дирекция „Национален парк Пирин“ (ДНП Пирин) за директор е назначен Росен Баненски, който също е дългогодишен служител на парка. От 1995 г. той е заемал различни експертни длъжности, като през 2013 г.-2022 г. е директор на ДНП “Пирин”. Баненски е завършил ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, бакалавър със специалност „Стопанско управление“, магистър със специалност „Туризъм“.

Представените и защитени пред комисията концепции на спечелилите конкурса кандидати, отговарят в най-висока степен на политиката по опазване на защитени територии. Предвид опита им като ръководители, в представянето си и тримата кандидати поставят основен акцент върху проблеми, свързани с организацията и структурата в националните паркове. Те дават конкретни предложения за оптимизация и подобряване на управлението и контрола.

По време на интервютата са показали задълбочени познания и експертиза, организационен опит и лидерски качества, ключови за изпълнение на служебните им задължения.

 

КОМЕНТАРИ