380 хил. лв. са приходите от „Паркинги и гаражи“ в Дупница

Снимка: Infomreja.bg

През миналата година „Домашен социален патронаж“ увеличава приходите си

380 000 лв. са приходите на „Паркинги и гаражи“ за изминалата 2020 година, сочи справката от Община Дупница. Сумата е с 43 000 лв. по-малко в сравнение с предходната 2019 година. От платено СМС-паркиране, постъпленията са в размер на 8070 лв., а от репатриране на неправилно паркирани МПС-та 10 600 лв. Въпреки пандемичната обстановка от месец март миналата година, предприятието е успяло да запази всички работни места и е на печалба с 63 000 лв. „С настъпване на по-топлите месеци и с очакваното излизане от здравната криза очакваме повишаване приходите в предприятието. Отправила съм препоръка към директора, че трябва да се работи за по-ефективно използване на техниката, популяризиране на СМС паркирането и по-добро управление на персонала“, коментира зам.-кметът по икономическите въпроси на Община Дупница Олга Китанова.

В „Общински пазари“ също се наблюдава намаляване на приходите, респективно и печалбата. За изминалата година, печалбата е в размер на 27 000 лв., в сравнение с предходната, когато е на плюс 88 000 лв. Приходът е в размер на 149 000 лв. “От една страна търговците постепенно се оттеглят от пазарите и търсят друг начин за реализация. В същото време и самото предприятие не предлага някакви иновации и начини за привличане на клиенти. Очакваме директорът да предложи план за реорганизация, което да доведе до по-ефективна работа през тази година“, допълни Китанова. „Независимо от трудната 2020 год. директорите на тези предприятия не трябва да забравят, че тяхната основна дейност е търговска и техният успех се измерва с финансовите резултати и новите идеи за развитие на дейностите“, категорична е тя.

През миналата година „Домашен социален патронаж“ пък увеличава приходите си, показва справката. Сумата е в размер на 161 000 лв. и съответно дофинансирането от страна на Общината намалява до 54 000 лв. Обичайно тази социална дейност се подпомага от общинския бюджет с около 100 000 лв на година.

Приходите от наеми в социалните жилища се отчитат в социално предприятие, създадено към проекта. За 2020 год. са постъпили 166 000 лв. от наеми.

Друго от общинските предприятия - по поддръжка и чистота не реализира приходи. В него работят 73 човека, като те обслужват/почистват всички територии за обществено ползване, през летните месеци работят и по селата, охрана на старото сметище, спортна зала, автогара, парк Рила и др,  озеленяване паркове и градинки, изпълняват функции на контрол и т.н. За миналата година предприятието е изразходвало 720 000 лв., като тази сума се покрива от постъпленията от такса битови отпадъци. Очаква се закупуването по проекти на нова техника самосвал, багер, както и 1 бр. сметосъбираща машина. „Със закупуването на собствена техника ще намалим разходите за външни услуги свързани с тази дейност. Обмисляме и идеята когато техниката бъде вече налична да се предлагат платени услуги за използването им“, разкрива Китанова.

Второстепенните разпоредители с бюджет „Театър“ и „Градски музей“ са изпратили миналата година на минус. Театърът е с приход в размер на 3125 лв. и разход в размер на 167 500 лв. Музеят пък е реализирал приходи за 77 070 лв., като участва по проекти за археологически разкопки, а разходите са 114 900 лв.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6